Nyheter

Nyhet

Utdelningsschema - XACT Högutdelande

Utdelning 2018 XACT Högutdelande

Läs mer

Utdelning från XACT Högutdelande kommer att ske enligt nedanstående schema.

  • 2 maj 2018 Information om utdelning per andel meddelas
  • 22 maj 2018 sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
  • 23 maj 2018 Ex. dag - fonden handlas exklusive rätt till utdelning
  • 29 maj 2018 Likviddag

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden mars 2018

Den nordiska ETF-marknaden mars 2018

Läs mer

I mars 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 13,2 Mdr SEK (11,4 Mdr SEK i februari 2018), varav Sverige svarade för ca 11,4 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel drygt 97%. 

Av den totala börsomsättningen i Sverige i januari svarade ETF-handeln för drygt 3%. 

Läs hela rapporten här

Nyhet

Indexpåverkan under utdelningssäsongen

Många av de index som visas är så kallade prisindex. Ett sådant index tar inte hänsyn till lämnade utdelningar. Detta innebär att när ett bolag som ingår i index lämnar utdelning kommer ett prisindex att falla, trots att en investerare som ägare en indexportfölj har erhållit utdelningar som motsvarar värdeminskningen i indexet.

Läs mer

Här hittar du en sammanställning över aviserad utdelning och datum för de bolag som ingår i OMXS30-index. I listan anges hur mycket aviserad utdelning för respektive bolag påverkar index. Observera att beräkningarna är gjorda på aktiekurser per den 30 mars och att angivelserna därmed bara är en indikation på hur mycket OMXS30-index kommer att påverkas av utdelningarna. 

Klicka här för att se sammanställningen.

Läs gärna mer om index i utdelningstider här.  

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden februari 2018

Den nordiska ETF-marknaden februari 2018

Läs mer

I februari 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 11,4 Mdr SEK (8,5 Mdr SEK i januari 2018), varav Sverige svarade för ca 8,4 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel drygt 95%. 

Av den totala börsomsättningen i Sverige i januari svarade ETF-handeln för 2,1%. 

Läs hela rapporten här

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden januari 2018

Januari 2018

Läs mer

I januari 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 8,5 Mdr SEK (7,4 Mdr SEK i december 2017), varav Sverige svarade för ca 6,8 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel drygt 97%. 
Av den totala börsomsättningen i Sverige i januari svarade ETF-handeln för 1,7%. 

Läs hela rapporten här

Läs in fler nyheter

Börsen idag

OMXS30GI -1,43%
OBX -1,00%
Energi -1,28%
Verkstad -2,85%

Valutakurser

USD/SEK (8,56) +0,61%
EUR/SEK (10,42) +0,15%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 13:58, 2018-04-25
XACT BEAR 2 +2,16%
OBXEXDBEAR +2,04%
XACT BEAR +1,64%
XACT OBLIGATION +0,01%
XACT SMAC -0,14%
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 14:09, 2018-04-25
XACT BULL 2 -2,20%
OBXEXDBULL -2,02%
XACT BULL -1,65%
XACT OMXS30 -1,30%
XACT OMXSB Utd -1,15%
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 14:09, 2018-04-25

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.