Nyheter

Nyhet

Utdelningschema - XACT OMXSB Utd

Utdelning från XACT OMXSB Utdelande kommer att ske enligt nedanstående schema.

Läs mer1 juni 2015    Information om utdelning per andel meddelas

9 juni 2015    Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

10 juni 2015  Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning

12 juni 2015  Avstämningsdag

17 juni 2015 Likviddag

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden april 2015

Nordiska ETF-marknaden april 2015

Läs mer

Under april 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 12,4 Mdr SEK (12 Mdr SEK i mars), varav Sverige svarade för drygt 9,5 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 95%. Av den totala börsomsättningen i Sverige svarade ETF-handeln för ca 2,3%. 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Nyhet

Rekommendation för ETF:er i stängningscall

Stängningscall

Läs mer

Numera avslutas handeln i ETF:er varje börsdag med en stängningscall. Denna pågår mellan kl 17.25 - 17.30. Av praktiska skäl sker ingen market making i denna stängningscall. Vi vill därför göra våra kunder uppmärksamma på att om ni har för avsikt att handla ETF:er i stängnigscallen är det viktigt att sådan order kurs-limiteras.

 Pressmeddelande från Nasdaq

 

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden mars 2015

Nordiska ETF-marknaden mars 2015

Läs mer

Under mars 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 12 Mdr SEK, varav Sverige svarade för ca 9,4 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 93%. Av den totala börsomsättningen i Sverige svarade ETF-handeln för ca 2,2%. 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Nyhet

Xact sänker förvaltningsavgifterna

Den 14 april sänker Xact förvaltningsavgifterna för de tre börshandlade fonderna XACT OMXS30, XACT OMXSB Utdelande och XACT Norden 30.

Läs mer

 

Fond

Ny förvaltningsavgift

Tidigare förvaltningsavgift

XACT OMXS30

0,10%

0,30%

XACT OMXSB Utdelande

0,15%

0,30%

XACT Norden 30

0,15%

0,40%

- Vi ser en internationell trend som pekar på att ETF:er som följer de vanligaste indexen blivit billigare. Med avgiftssänkningen hoppas vi att Xacts position som det naturliga valet av ETF-leverantör i Norden stärks ytterligare, säger Carl Cederschiöld ansvarig för börshandlade fonder i Handelsbanken.

ETF:er är ett snabbt växande segment internationellt inom fondmarknaden. De används av alla typer av investerare, från privatpersoner till de allra största institutionerna. Xact vill med prissänkningen bidra till ännu bättre långsiktig avkastning för våra investerare avslutar Carl Cederschiöld.

Läs in fler nyheter

Börsen idag

OMXS30GI +0,38%
VINX30 +0,40%
Energi -0,27%
Verkstad +0,40%

Valutakurser

USD/SEK (8,38) +0,65%
EUR/SEK (9,22) -0,32%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:08, 2015-05-24
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 10:52, 2015-05-24
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 10:52, 2015-05-24

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.