Nyheter

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden juli - september

Kvartal 3 2016

Läs mer

Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden under tredje kvartalet uppgick till i genomsnitt 9,2 Mdr SEK, av vilken absoluta merparten av handeln skedde i Sverige. Xacts ETF:er fortsätter att dominera, med en andel av omsättningen på  97% i snitt. Av den totala börsomsättningen svarade ETF-handeln för i genomsnitt 2,34% under perioden.  

Nyhet

Policy för Ansvarsfulla investeringar

Xacts policy för Ansvarsfulla investeringar finns nu publicerade.

Läs mer

Läs mer om policyn under "Om Xact" eller klicka här för att läsa policyn i sin helhet. 

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden juni 2016

Nordiska ETF-marknaden juni 2016

Läs mer

Under juni uppgick ETF-handeln till ca 13,7 Mdr SEK (9,4 Mdr SEK i maj), varav ca 9,7 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 98%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i juni svarade ETF-handeln för 4,1%.  

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden maj 2016

Nordiska ETF-marknaden maj 2016

Läs mer

Under maj uppgick ETF-handeln till ca 9,4 Mdr SEK (11,7 Mdr SEK i april), varav ca 7,4 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i april svarade ETF-handeln för ca 2,4%.  

Nyhet

Fastställt utdelningsbelopp i XACT OMXSB Utd.

Utdelningsbeloppet i XACT OMXSB Utd. har fastställts till 13.31 SEK per andel.

Läs mer

Utdelningsbeloppet motsvarar 3,5 % av fondens andelsvärde vid stängning per 2016-06-07.

Läs in fler nyheter

Börsen idag

OMXS30GI -0,07%
OBX +0,56%
Energi +0,27%
Verkstad -0,47%

Valutakurser

USD/SEK (8,91) +0,45%
EUR/SEK (9,71) +0,06%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:00, 2016-10-22
XACT RAVAROR +1,23%
OBXEXDBULL +1,08%
OBXEXACT +0,55%
XACT NORDEN 30 +0,34%
XACT BEAR 2 +0,19%
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 03:37, 2016-10-22
OBXEXDBEAR -1,08%
XACT BULL 2 -0,19%
XACT OMXSB Utd -0,15%
XACT BULL -0,14%
XACT SMAC -0,10%
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 03:37, 2016-10-22

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.