Nyheter - Xact - Nordens ledande utgivare av ETF:er

Nyheter

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden juli 2018

Den nordiska ETF-marknaden juli 2018

Läs mer

I juli 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 5,6 Mdr SEK (7,4 Mdr SEK i juni 2018), varav Sverige svarade för ca 4,5 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 97%. 

Av den totala börsomsättningen i Sverige i juni svarade ETF-handeln för  ca 1,3%. 

Läs hela rapporten här

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden juni 2018

Den nordiska ETF-marknaden juni 2018

Läs mer

I juni 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 7,4 Mdr SEK (8,7 Mdr SEK i maj 2018), varav Sverige svarade för ca 5,9 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 94%. 

Av den totala börsomsättningen i Sverige i juni svarade ETF-handeln för 1,6%. 

Läs hela rapporten här

Nyhet

Hållbarhet i Xact

Vår målsättning är att skapa god, långsiktig avkastning, vilket förutsätter att vi investerar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

Läs mer

Läs om mer om hållbarhet i Xact här.

Pressmeddelande

Nytt hållbarhetsanpassat index för XACT Högutdelande (Fullständigt legalt namn: XACT Nordic High Dividend Low Volatility)

Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT Högutdelande (legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility [UCITS ETF]).

Läs mer

Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT Högutdelande (UCITS ETF). Fonden kommer fortsatt investera i nordiska utdelande stabila bolag men byter till ett index som också innefattar särskilda hållbarhetskrav för de bolag som ingår i index. Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning eller risknivå.

Det nya indexet väljer bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner avseende miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Även bolag involverade i vapen förbjudna enligt internationell rätt samt kärnvapen väljs bort. Vidare tillämpas en restriktiv syn på kol.

För mer utförlig information hänvisar vi till informationsbroschyren samt fondens nya hållbarhetsprofil som publiceras på handelsbanken.se/fond i samband med förändringen.

Index före ändring

Handelsbanken Nordic Smart Beta Index

Index efter ändring

Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index (SEK)

Fondbestämmelserna har godkänts av Finansinspektionen och nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 27 juni 2018 på handelsbanken.se/fonder och xact.se

För ytterligare information kontakta:

Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 - 701 34 05

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden maj 2018

Den nordiska ETF-marknaden maj 2018

Läs mer

I maj 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 8,7 Mdr SEK (9,8 Mdr SEK i april 2018), varav Sverige svarade för ca 6,8 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 91%. 

Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,8%. 

Läs hela rapporten här

Läs in fler nyheter

Börsen idag

OMXS30GI -0,93%
OBX -1,54%
Energi -1,78%
Verkstad -2,89%

Valutakurser

USD/SEK (9,18) -0,29%
EUR/SEK (10,44) -0,02%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 17:29, 2018-08-16
OBXEXDBEAR +3,00%
XACT BEAR 2 +1,70%
XACT BEAR +1,27%
XACT RAVAROR +0,02%
XACT OBLIGATION 0,00%
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 04:58, 2018-08-16
OBXEXDBULL -3,00%
XACT BULL 2 -1,70%
OBXEXACT -1,54%
XACT BULL -1,28%
XACT OMXS30 -0,93%
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 04:58, 2018-08-16

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.