Nyheter

Nyhet

Fastställt utdelningsbelopp i XACT OMXSB Utd

Utdelningsbeloppet i XACT OMXSB Utd. har fastställts till 18.27 SEK per andel.

Läs mer

Utdelningsbeloppet motsvarar 4,0 % av fondens andelsvärde vid stängning per 2017-06-12.

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT OMXSB Utd

Primärmarknaden kommer att hållas stängd mellan 2017-06-13 och 2017-06-15 på grund av utdelning i fonden. 

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt. 


Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se.

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden maj 2017

Nordiska ETF-marknaden maj 2017

Läs mer
  • Under maj uppgick ETF-handeln till drygt 9 Mdr SEK (ca 7,4 Mdr SEK i april), varav ca 6,6 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. 
  • Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 91%. 
  • Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,7%. 
Läs hela rapporten här

Nyhet

Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd.

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond har fastställts till SEK 4,00 % av andelsvärdet (NAV) beräknat per stängning den 12/6 2017.

Läs mer

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 13 juni 2017.

Utdelningen kommer att ske enligt nedanstående schema:

1 juni 2017 Information om utdelning per andel meddelas

12 juni 2017 Utdelningen fastställs i belopp per andel och kommuniceras

13 juni 2017 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

14 juni 2017 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning

15 juni 2017 Avstämningsdag

20 juni 2017 Likviddag

Nyhet

Utdelningsschema - XACT OMXSB Utd

Utdelning från XACT OMXSB Utdelande kommer att ske enligt nedanstående schema.

Läs mer

1 juni 2017 Information om utdelning per andel meddelas

13 juni 2017 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

14 juni 2017 Ex. dag - fonden handlas exklusive rätt till utdelning

15 juni 2017 Avstämningsdag

20 juni 2017 Likviddag

Läs in fler nyheter

Börsen idag

OMXS30GI +0,22%
OBX -1,06%
Energi -1,11%
Verkstad +0,74%

Valutakurser

USD/SEK (8,74) -0,11%
EUR/SEK (9,76) +0,03%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 17:29, 2017-06-23
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 08:41, 2017-06-23
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 08:41, 2017-06-23

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.