Nyheter

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden maj 2015

Nordiska ETF-marknaden maj 2015

Läs mer

Under maj 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 11,3 Mdr SEK (12,4 Mdr SEK i april), varav Sverige svarade för drygt 9 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 94%. Av den totala börsomsättningen i Sverige svarade ETF-handeln för ca 2,6%. 

Nyhet

Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd.

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond har fastställts till SEK 17,65 per fondandel.

Läs mer

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 9 juni 2015.

Schema för utdelning i fonden är följande:

1 juni Information om fastställd utdelning

9 juni Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

10 juni Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning

11 juni Avstämningsdag

16 juni Likviddag

Nyhet

Utdelningschema - XACT OMXSB Utd

Utdelning från XACT OMXSB Utdelande kommer att ske enligt nedanstående schema.

Läs mer

1 juni 2015    Information om utdelning per andel meddelas

9 juni 2015    Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

10 juni 2015  Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning

11 juni 2015  Avstämningsdag

16 juni 2015 Likviddag

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden april 2015

Nordiska ETF-marknaden april 2015

Läs mer

Under april 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 12,4 Mdr SEK (12 Mdr SEK i mars), varav Sverige svarade för drygt 9,5 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 95%. Av den totala börsomsättningen i Sverige svarade ETF-handeln för ca 2,3%. 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Nyhet

Rekommendation för ETF:er i stängningscall

Stängningscall

Läs mer

Numera avslutas handeln i ETF:er varje börsdag med en stängningscall. Denna pågår mellan kl 17.25 - 17.30. Av praktiska skäl sker ingen market making i denna stängningscall. Vi vill därför göra våra kunder uppmärksamma på att om ni har för avsikt att handla ETF:er i stängnigscallen är det viktigt att sådan order kurs-limiteras.

 Pressmeddelande från Nasdaq

 

Läs in fler nyheter

Börsen idag

OMXS30GI +0,00%
Energi +0,00%
Verkstad +0,00%
USD/SEK +0,28%

Valutakurser

EUR/SEK (9,35) -0,02%
- (-) -
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 08:42, 2015-07-07
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 08:44, 2015-07-07
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 08:44, 2015-07-07

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.