Nyheter

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden mars 2014

Högre omsättning i mars

Läs mer
  • Under mars uppgick den totala ETF-omsättningen i Norden till ca 12,7 Mdr SEK, att jämföras med ca 12,4 Mdr SEK under februari.
  • Av den nordiska omsättningen svarade handeln i Sverige för 79%.
  • ETF-handeln i Sverige svarade för 2,8% av den totala börshandeln.
  • Xacts andel av den nordiska ETF-omsättningen uppgick till ca 93%. 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Nyhet

Strategimodellernas utveckling

Bästa sektorfonden under mars månad var XACT Energi som ökade i värde med 2,76%. Den väljs av strategin för nästkommande månad. Sektorstrategin gick under mars sämre än XACT Norden 120. Läs mer nedan.

Läs mer

Sektorstrategin
Under mars gick de utvalda sektorerna -0,92% sämre än Norden 120 index. Resultat för strategin blev -1,18% jämfört med Norden 120 som slutade på -0,26%. Bästa sektorn under månaden var Energi med en utveckling på 2,76%.

De sektorer som väljs för april blir följande: XACT Bank, XACT Bygg & Fastighet och XACT Energi.

Momentumstrategin
För mars var det återigen aktier som modellen hade valt ut. Aktier avkastade 1,11% vilket var bättre än både obligationer och råvaror: Obligationer 0,54% och Råvaror  -1,48% (SEK).Snittet för de tre tillgångslagen var 0,06%.

För april väljer modellen återigen aktier.

Likaviktade strategin
Avkastningen för den likaviktade strategin uppgick till 0,06 % jämfört med OMXS30 index som avkastade 1,11%. 

Då den likaviktade strategin är statisk görs inga månadsvisa val . 

Nyhet

Meddelande till andelsägare i SHB SICAV

Komplettering av fondnamn

Läs mer

I enlighet med ESMAs riktlinjer har styrelsen för SHB SICAV beslutat att komplettera fondnamnen för de fonder som är utgivna under SHB SICAV med "UCITS ETF".

Läs mer här.

Nyhet

Kallelse till aktieägare i SHB SICAV.

Xact:s Luxemburg-registrerade ETF:er ges ut av SHB SICAV. SHB SICAV kallar till bolagsstämma enligt bifogad kallelse.

Läs mer

Aktieägare har rätt (men ingen skyldighet) att delta vid stämman, själva eller genom fullmakt. Ytterligare information kan erhållas från Xact.

Klicka här för att läsa kallelsen och fullmakten i sin helhet.

Nyhet

Indexpåverkan under utdelningssäsongen

Utdelning i OMXS30-bolagen

Läs mer

Här hittar du en sammanställning över aviserad utdelning och datum för de bolag som ingår i OMXS30-index. I listan anges hur mycket aviserad utdelning för respektive bolag påverkar index. Observera att beräkningarna är gjorda på aktiekurser per den 19 mars och att angivelserna därmed bara är en indikation på hur mycket OMXS30-index kommer att påverkas av utdelningarna. 

Klicka här för att se sammanställningen.

Läs gärna mer om index i utdelningstider här.  

Läs in fler nyheter

Börsen idag

OMXS30GI -0,07%
VINX30 +0,02%
Energi -0,15%
Verkstad +0,19%

Valutakurser

USD/SEK (6,60) -0,09%
EUR/SEK (9,11) -0,06%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 17:30, 2014-04-18
OBXEXACT +0,96%
XACT BYGGFAST +0,44%
XACT KINA +0,20%
XACT VERKSTAD +0,20%
XACT BULL 2 +0,19%
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 11:28, 2014-04-18
OBXEXDBULL -100,00%
XACT REPO -100,00%
OBXEXDBEAR -100,00%
XACT LAKEMEDEL -0,41%
XACT RAVAROR -0,34%
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 11:28, 2014-04-18

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.