Nyheter

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden februari 2017

Nordiska ETF-marknaden februari 2017

Läs mer
 • Under februari uppgick ETF-handeln till ca 7,2 Mdr SEK (ca 8,8 Mdr SEK i januari), varav ca 5,5 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. 
 • Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 95%. 
 • Av den totala börsomsättningen i Sverige i februari svarade ETF-handeln för ca 1,6%. 
Läs hela rapporten här

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden januari 2017

Nordiska ETF-marknaden januari 2017

Läs mer
 • Under januari uppgick ETF-handeln till ca 8,8 Mdr SEK (ca 9 Mdr SEK i december), varav ca 6,7 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. 
 • Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 95%. 
 • Av den totala börsomsättningen i Sverige i januari svarade ETF-handeln för drygt 2%. 
Läs hela rapporten här

Nyhet

Ändrade fondbestämmelser

Den 20 januari 2017 ändrar Xact Kapitalförvaltning fondbestämmelser för samtliga svenskregistrerade börshandlade fonder. Fondernas karaktär, placeringsinriktning och risknivå kommer inte att förändras även om vissa fonder får utökade placeringmöjligheter.

Läs mer

Läs mer i kundbrevet som skickats ut till andelsägare i fonderna. 

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden 2016

Den nordiska ETF-marknaden för december och helåret 2016

Läs mer
 • Under 2016 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 144 Mdr SEK, varav Sverige svarade för ca 105 Mdr SEK. För 2015 var den nordiska omsättningen omsättningen 156 Mdr SEK.
 • Under december uppgick ETF-handeln till ca 9 Mdr SEK, varav knappt 7 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. 
 • Av den totala nordiska ETF-omsättningen under 2016 var Xacts marknadsandel ca 97%. 
 • Av den totala börsomsättningen i Sverige i december svarade ETF-handeln för 2%. Snittet för helåret var 2,7%. 
 • I februari noterade Xact 3 nya ETF:er, XACT Svenska Småbolag, XACT Obligation och XACT Råvaror. XACT Svenska Småbolag har tillhört de 10 mest omsatta ETF:erna i Norden under året. 

Läs hela rapporten här

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden november 2016

Nordiska ETF-marknaden november 2016

Läs mer

Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden under november uppgick till 10,4 Mdr SEK (8,4 Mdr SEK i oktober).  I Sverige var omsättningen under månaden ca 7,5 Mdr SEK. Xacts andel uppgick till 96%. 

Läs in fler nyheter

Börsen idag

OMXS30GI -0,07%
OBX -0,13%
Energi -0,01%
Verkstad -0,10%

Valutakurser

USD/SEK (8,81) -0,22%
EUR/SEK (9,52) -0,02%
 • i Källa: Millistream
 • Uppdaterad Uppdaterad 23:00, 2017-03-25
 • i Källa: Handelsbanken
 • Uppdaterad Uppdaterad 14:32, 2017-03-25
 • Information Källa: Handelsbanken
 • Uppdaterad Uppdaterad 14:32, 2017-03-25

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.