Nyheter

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden april 2016

Nordiska ETF-marknaden april 2016

Läs mer

Under april uppgick ETF-handeln till ca 11,7 Mdr SEK (13,7 Mdr SEK i mars), varav ca  8,6 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel 98%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i april svarade ETF-handeln för ca 2,5%.  

Nyhet

Utdelningschema - XACT OMXSB Utd

Utdelning från XACT OMXSB Utdelande kommer att ske enligt nedanstående schema.

Läs mer

2 juni 2016 Information om utdelning per andel meddelas

8 juni 2016 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

9 juni 2016 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning

10 juni 2016 Avstämningsdag

15 juni 2016 Likviddag

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden mars 2016

Nordiska ETF-marknaden mars 2016

Läs mer

Under mars uppgick ETF-handeln till ca 13,7 Mdr SEK (drygt 20 Mdr SEK i februari), varav ca 10,6 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 97%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i mars svarade ETF-handeln för ca 3,4%.  

Läs mer här

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden februari 2016

Nordiska ETF-marknaden februari 2016

Läs mer
 • Under februari uppgick ETF-handeln till drygt 20 Mdr SEK (ca 18,5 Mdr SEK i januari), varav drygt 14 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. 
 • Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 98% 
 • Av den totala börsomsättningen i Sverige i december svarade ETF-handeln för ca 3,5%. 
 • Den 24 februari noterade Xact tre nya ETF:er, XACT Svenska Småbolag, XACT Obligation och XACT Råvaror.
 • XACT Svenska Småbolag, den första svenska småbolags-ETF:en och med den lägsta förvaltningsavgiften av alla svenska småbolagsfonder, hamnade på listan över de 10 mest omsatta ETF:ena redan första månaden.    

Läs mer här

Nyhet

XACT noterar den första svenska småbolags-ETF:en

Xact noterar idag XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF), den första börshandlade fonden som följer den svenska småbolagsmarknaden. Fonden som är unik i sitt slag ger en likvid småbolagsexponering till en avgift på 0,30 %, den lägsta bland svenska småbolagsfonder.

Läs mer

 – Det har länge funnits ett stort intresse, såväl från institutionella kunder men även från privatmarknaden, för en likvid småbolagsfond till låg kostnad. XACT Svenska Småbolag som erbjuder god följsamhet mot den breda svenska småbolagsmarknaden, är den första i sitt slag som ger svensk småbolagsexponering i kombination med ETF:ens enkla handelssätt, likviditet och kostnadseffektivitet, säger Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB.

Utöver XACT Svenska Småbolag noteras även XACT Obligation (UCITS ETF), som följer de största och mest kreditvärdiga obligationslånen i den svenska marknaden, samt XACT Råvaror (UCTIS ETF) som är en global råvarufond med nordiskt fokus.

– Tillgångsbreddning är en viktig del för att kunna bygga väldiversifierade portföljer baserade på ETF:er. Att kunna erbjuda även en ränte- och råvaru- ETF är därför en naturlig del av Xacts affärsstrategi. Med XACT Svenska Småbolag utökar vi också vår täckning av svensk aktieexponering med en ny och efterfrågad nischprodukt och täcker därmed såväl large-, mid- som svenska smallcaps, avslutar Pär Nürnberg.

- Handeln på den nordiska ETF-marknaden ökade med 29 % under 2015, mätt i antal transaktioner, vilket tyder på ett stort intresse för dessa produkter bland investerare, säger Helena Wedin, Affärsområdesansvarig ETP/ETF, Nasdaq. ”Som börs jobbar vi ständigt med att öka visibiliteten för våra listade bolag. Därför är det extra kul att Xact nu ger både institutionella och privata investerare möjligheten att följa utvecklingen bland våra mindre bolag genom Sveriges första småbolags-ETF.”

Läs in fler nyheter

Börsen idag

OMXS30GI +0,03%
OBX -0,60%
Energi +0,06%
Verkstad -0,01%

Valutakurser

USD/SEK (8,35) +0,80%
EUR/SEK (9,28) +0,10%
 • i Källa: Millistream
 • Uppdaterad Uppdaterad 23:06, 2016-05-28
 • i Källa: Handelsbanken
 • Uppdaterad Uppdaterad 07:54, 2016-05-28
 • Information Källa: Handelsbanken
 • Uppdaterad Uppdaterad 07:54, 2016-05-28

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.