Nyhet

Dagens avkastning i Bull och Bear

dag, den 10 december 2008, på eftermiddagen var indexutvecklingen runt noll medan Bull visade en uppgång på ca 2,8% och Bear visade en nedgång på ca 1,2%.

Läs mer

Idag, den 10 december 2008, på eftermiddagen var indexutvecklingen runt noll medan Bull visade en uppgång på ca 2,8% och Bear visade en nedgång på ca 1,2%. Fondernas avkastning jämfört med index ser därmed ut att skilja sig från det normala. Det är viktigt att poängtera att fonderna fungerar som de ska. Skillnaderna mellan index och Bull och Bear idag beror till största delen på två mäteffekter; 1. Börsen igår förändrade sig från det att fonderna stängde vid 17.20 till dess att börsen stängde vid 17.30. 2. Sista avslut i fonderna, men framförallt Bull, skilde sig från den teoretiska kursen vid 17,20. Mer om dessa effekter kan man läsa om på vår hemsida. 

Börsen idag

OMXS30GI +0,18%
OBX -0,34%
Energi -1,20%
Verkstad +0,12%

Valutakurser

USD/SEK (9,46) -0,26%
EUR/SEK (10,66) +0,00%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 17:30, 2019-06-20
OBXEXDBEAR +0,67%
XACT BULL 2 +0,36%
XACT OMXC25 +0,31%
XACT NORDEN 30 +0,29%
XACT BULL +0,27%
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 04:53, 2019-06-20
OBXEXDBULL -0,67%
XACT SMAC -0,57%
XACT BEAR 2 -0,38%
OBXEXACT -0,34%
XACT BEAR -0,29%
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 04:53, 2019-06-20

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.