Hur utdelningar i indexbolag påverkar priset på Bull och Bear

I mars-maj lämnar många bolag noterade på Stockholmsbörsen utdelning. Detta har ingenting att göra med utdelningarna som fonderna Bull och Bear lämnar i Mars.

Läs mer

I mars-maj lämnar många bolag noterade på Stockholmsbörsen utdelning. Detta har ingenting att göra med utdelningarna som fonderna Bull och Bear lämnar i Mars (dessa lämnas för att fonden inte ska betala skatt, mer om detta i fondbestämmelserna). Index består en korg av bolag. När ett av dessa index-bolag lämnar utdelning kommer korgen av bolag att vara värd mindre, allt annat lika. Exempel: 1. Indexbolagens värde är 100 kr dagen före utdelning. 2. Indexbolagens värde dagen efter utdelning är 99 kr, givet börsen är oförändrad och utdelningen är 1 kr kontant. 3. OMXS30-index beräknas: 99/100-1=-0,01, eller -1%. En person som ägt aktier i indexbolagen är lika glad för det: han har ju aktier värda 99 kr och 1 krona i fickan. Trots att index har fallit med en procent! Är denna person ett finansgeni? Knappast, det är snarare index som rapporterats ha fallit, men ingen har blivit varken fattigare eller rikare. Bull och Bear kan sägas bestå av portföljer och inte av index. Därför är de immuna mot de beräknade indexförändringar som kommer sig av utdelningar i börsbolag. Värdet på Bull och Bear påverkas inte i det fall att index har fallit pga utdelningar.Fråga: Varför följer ni ett prisindex som är känsligt för utdelningseffekter istället för ett index som återinvesterar utdelningarna? Svar: OMXS30 är väldigt välkänt och publiceras bara som prisindex. Fonderna skulle avkasta precis likadant oavsett om man jämförde med något annat index, det är bara beräkningsteknisk. Fråga: Hur kan jag värdera fonden? Svar: Använd prissättningsformeln (http://www.xact.se/Fondinnehav.htm).

Börsen idag

OMXS30GI +0,00%
OBX +0,00%
Energi +0,00%
Verkstad +0,00%

Valutakurser

USD/SEK (9,03) -0,20%
EUR/SEK (10,34) -0,10%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 08:21, 2018-10-19
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 08:38, 2018-10-19
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 08:38, 2018-10-19

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.