Nyhet

Kommentar till performance i Xact Bull och Xact Bear

Kommentar till performance i Xact Bull och Xact Bear

Läs mer

Från årsskiftet till 21 april i år var avkastningen i Bear +8% och Bull var -12,3%. OMXS30 index har avkastat -7,2%. Hur kan detta stämma överens? Gör följande tankeexperiment: Vi investerar 100 kr i Bull och lika mycket i Bear. Index rör sig 2% till nästa dag och på grund av fondernas hävstång blir ena fonden är därmed värd 103 kr och den andra 97 kr. Summan av investeringarna är 200 kr. Inget konstigt så långt. Men nästa dag har vi därmed investerat 103 kr i ena och 97 kr i andra fonden. Går börsen upp eller ner denna dag förändras den större fonden något mer än den mindre (103%*103 är mer än 103%*97, och 97%*103 är mer än 97%*97). Tillsammans är fonderna värda 200,18 vid uppgång, eller 199,82 vid nedgång. Fonderna är inte längre varandras spegelbilder. Effekten är en ränta på ränta effekt som är extra tydlig i fonder med hävstång. Den visar att det är bäst att se till daglig värdeförändring och inte nödvändigtvis jämföra med indexutvecklingen över två dagar, en vecka, eller ett år. Bortsett från denna matematiska effekt finns det ytterligare förklaringar för årets performance som främst gäller utdelningar. Vi har snyggat upp en artikel om Bull, Bear och index som vi hoppas kan vara till hjälp. Slutsatsen i artikeln är denna: Avslutningsvis kan vi konstatera att fonderna är mycket enkla vid första anblick men avsevärt mer komplicerade när man tittar på detaljerna. Det finns inget helt lämpligt index för fonderna att följa och det är när man ska räkna om fondernas prestanda till välkända index som frågorna uppstår. Det är mycket enklare att äga fondandelar i Bull eller Bear än att förstå precis hur de fungerar. Du kan även ladda ner en modell som illustrerar hur Bull och Bear avkastar dag för dag som visar att 10% avkastning på ett år inte nödvändigtvis behöver ge +15% i avkastning för Bull eller -15% för Bear.

Börsen idag

OMXS30GI +0,00%
OBX +0,00%
Energi +0,00%
Verkstad +0,00%

Valutakurser

USD/SEK (9,03) -0,20%
EUR/SEK (10,34) -0,10%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 08:21, 2018-10-19
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 08:37, 2018-10-19
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 08:37, 2018-10-19

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.