Nyhet

Utdelningens storlek i XACT Bull och XACT Bear

Utdelningens storlek i XACT Bull och XACT Bear

Läs mer

Utdelningens storlek i Xact Bull har fastställts till 41 996 500 kr, motsvarande 1,69 kr per fondandel. Utdelningens storlek i Xact Bear har fastställts till 83 215 000 kr, motsvarande 1,87 kr per fondandel. För att erhålla utdelning i Xact Bull och Xact Bear krävs att man på avstämningsdagen är registrerad innehavare av fondandelarna. Vill man inte erhålla utdelning krävs försäljning av fondandelarna senast den 19 mars 2009. Utdelningsschema: 18/3 Information om utdelningens storlek meddelas 19/3 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning 20/3 Ex.dag - fonden handlas exklusive utdelning 24/3 Avstämningsdag 27/3 Utbetalningsdag Primärmarknaden för att skapa och lösa in andelar är stängd från och med den 19/3 till och med den 24/3. För ytterligare information kontakta XACT Fonder AB, tfn: 08-701 40 00

Börsen idag

OMXS30GI -0,66%
OBX +1,46%
Energi +0,60%
Verkstad -3,00%

Valutakurser

USD/SEK (8,99) -0,64%
EUR/SEK (10,35) -0,11%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:04, 2018-10-21
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 18:33, 2018-10-21
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 18:33, 2018-10-21

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.