Nyhet

Fastställd utdelning

Utdelningsbeloppen för XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Nordic30 är nu fastställda.

Läs mer

Utdelningsbeloppen för XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Nordic30 är nu fastställda.

 

Fond

Valuta

Utdelning per andel

Antal andelar

Total utdelning

XACT OMXS30

SEK

3,44

67 500 000

232 200 000

XACT OMXSB

SEK

18,01

4 450 000

80 144 500

XACT Nordic30

EUR

0,16

45 200 000

7 232 000

 

 

Utdelningar i XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Nordic30 kommer ske enligt följande schema:

4/6 Utdelningens storlek meddelas efter marknadens stängning

7/6 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

8/6 Ex.dag - fondandelarna handlas exklusive utdelning

15/6 Utbetalningsdag SEK

17/6 Utbetalningsdag EUR

För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 7 juni 2010. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 7 juni 2010. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen.

Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 7 juni 2010. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.

Varför lämnar fonderna utdelningar?
Precis som de flesta andra svenska fonder, lämnar fonderna utdelning för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fonden för dess skattepliktiga resultat, dels av fondandelsägaren vid försäljning av fondandelar.

Vad händer på ex-dagen?
Allt annat lika kommer kursen på fondandelarna att sjunka med utdelningens storlek på Ex-dagen.

Varför lämnas inte en utdelningsprognos?
Utdelningens storlek bestäms av fondens skattepliktiga resultat. Denna utdelning ska fördelas på antalet utestående andelar. Eftersom fondens storlek, dvs antalet  utestående andelar som utdelningen ska fördelas på, dagligen kan förändras, lämnas inte någon prognos i förväg.

Utdelningar i  XACT Bear, XACT Bull, XACT Bear 2, XACT Bull 2, XACT Europe Bear 2 och XACT Europe Bull 2 skedde enligt följande schema:

10/3 Utdelningens storlek meddelas efter marknadens stängning

11/3  Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

12/3  Ex.dag - fondandelarna handlas exklusive utdelning

16/3  Avstämningsdag

19/3  Utbetalningsdag SEK

23/3  Utbetalningsdag EUR

 

För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 11 mars 2010. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 11 mars 2010. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen.

Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 11 mars 2010. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.

För ytterligare information kontakta XACT Fonder på 08 - 701 40 00

Börsen idag

OMXS30GI +0,18%
OBX +0,76%
Energi +0,53%
Verkstad +0,10%

Valutakurser

USD/SEK (9,02) -0,21%
EUR/SEK (10,34) -0,16%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 09:06, 2018-10-19
OBXEXDBULL +1,22%
OBXEXACT +0,71%
XACT BEAR 2 +0,34%
XACT BEAR +0,25%
XACT NORDEN 30 +0,17%
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 09:19, 2018-10-19
OBXEXDBEAR -1,21%
XACT SMAC -0,37%
XACT BULL 2 -0,36%
XACT HDIV -0,28%
XACT BULL -0,27%
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 09:19, 2018-10-19

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.