Nyhet

Utdelningsdatum för XACTs fonder

XACTs fonder lämnar, precis som andra svenskregistrerade fonder, utdelning till fondandelsägarna.

Läs mer

XACTs fonder lämnar, precis som andra svenskregistrerade fonder, utdelning till fondandelsägarna. Detta sker för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fondens resultat, dels för fondandelsägaren vid avyttring av fondandelarna. Till skillnad från flertalet vanliga fonder - där utdelningen återinvesteras i nya fondandelar - utbetalas utdelningen i XACTs fonder kontant.

När utdelningen avskiljs från fondandelen, sker samma sak som när utdelning avskiljs från en aktie. På exdagen, dvs dagen då utdelningen avskiljs från fonden, kommer priset på fonderna - allt annat lika - att sjunka med utdelningsbeloppet. Har exempelvis fonden ett NAV på 100 kronor och utdelningen är 3 kronor/andel kommer NAV på exdagen vara 97 kronor.

Äger du fondandelar på den så kallade avstämningsdagen så kommer du att få utdelningen utbetald till det konto som du har kopplat till ditt VP-konto eller din depå. Sista dagen att köpa fondandelar för att vara berättigad till utdelningen är därmed tre dagar före avstämningsdagen, då andelsaffärerna tar tre dagar att avveckla.

XACT Bull och XACT Bear lämnar normalt utdelning i mars. XACTs övriga fonder lämnar normalt utdelning i juni. Styrelsen i XACT Fonder beslutar om utdelningens storlek och informerar marknaden om detta och utdelningstidpunkt i god tid innan utdelningstillfället.

 

Utdelningar i XACT Bear, XACT Bull, XACT Bear 2, XACT Bull 2, XACT Europe Bear 2 och XACT Europe Bull 2 kommer ske enligt följande schema:

10/3 Utdelningens storlek meddelas efter marknadens stängning

11/3  Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

12/3  Ex.dag - fondandelarna handlas exklusive utdelning

19/3  Utbetalningsdag SEK

23/3  Utbetalningsdag EUR

 

För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 11 mars 2010. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 11 mars 2010. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen.

Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 11 mars 2010. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.

 Varför lämnar fonderna utdelningar?
Precis som de flesta andra svenska fonder, lämnar fonderna utdelning för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fonden för dess skattepliktiga resultat, dels av fondandelsägaren vid försäljning av fondandelar.

Vad händer på ex-dagen?
Allt annat lika kommer kursen på fondandelarna att sjunka med utdelningens storlek på Ex-dagen.     

Varför lämnas inte en utdelningsprognos?
Utdelningens storlek bestäms av fondens skattepliktiga resultat. Denna utdelning ska fördelas på antalet utestående andelar. Eftersom fondens storlek, dvs antalet  utestående andelar som utdelningen ska fördelas på, dagligen kan förändras, lämnas inte någon prognos i förväg. 

 

Utdelningar i XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Nordic30 kommer ske enligt följande schema:

4/6 Utdelningens storlek meddelas efter marknadens stängning

7/6 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

8/6 Ex.dag - fondandelarna handlas exklusive utdelning

15/6 Utbetalningsdag SEK

17/6 Utbetalningsdag EUR

För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 7 juni 2010. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 7 juni 2010. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen.

Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 7 juni 2010. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.

Börsen idag

OMXS30GI +0,00%
OBX +0,00%
Energi +0,00%
Verkstad +0,00%

Valutakurser

USD/SEK (9,03) -0,20%
EUR/SEK (10,34) -0,10%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 08:21, 2018-10-19
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 08:38, 2018-10-19
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 08:38, 2018-10-19

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.