Nyhet

Utdelningsschema för XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Norden 30

Utdelningsschema för XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Norden 30

Läs mer

XACTs fonder med säte i Sverige lämnar, precis som andra svenskregistrerade fonder, utdelning till fondandelsägarna. Detta sker för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fondens resultat, dels för fondandelsägaren vid avyttring av fondandelarna. Till skillnad från flertalet vanliga fonder i vilka utdelningen återinvesteras i nya fondandelar, utbetalas utdelningen i XACTs fonder kontant.

Utdelningar i XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Norden 30 kommer att ske enligt följande schema:

7/6 Utdelningens storlek meddelas efter marknadens stängning

8/6 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

9/6 Ex.dag - fondandelarna handlas exklusive utdelning

16/6 Utbetalningsdag för XACT OMXS30 och XACT OMXSB

20/6 Utbetalningsdag för XACT Norden 30

För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 8 juni 2011. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 8 juni 2011. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen.

Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 8 juni 2011. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.

Varför lämnar fonderna utdelningar?
Precis som de flesta andra svenska fonder, lämnar fonderna utdelning för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fonden för dess skattepliktiga resultat, dels av fondandelsägaren vid försäljning av fondandelar.

Vad händer på Ex-dagen?
Allt annat lika kommer kursen på fondandelarna att sjunka med utdelningens storlek på Ex-dagen.     

Varför lämnas inte en utdelningsprognos?
Utdelningens storlek bestäms av fondens skattepliktiga resultat. Denna utdelning ska fördelas på antalet utestående andelar. Eftersom fondens storlek, dvs antalet  utestående andelar som utdelningen ska fördelas på, dagligen kan förändras, lämnas inte någon prognos i förväg.

Börsen idag

OMXS30GI +0,18%
OBX -0,34%
Energi -1,20%
Verkstad +0,12%

Valutakurser

USD/SEK (9,45) -0,40%
EUR/SEK (10,65) -0,05%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 17:30, 2019-06-20
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 06:04, 2019-06-20
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 06:04, 2019-06-20

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.