Nyhet

Nedläggning av Xact Europe Bull och Xact Europe Bear

De börshandlade fonderna Xact Europe Bull och Xact Europe Bear kommer att läggas ned. Måndagen den 25 februari 2013 är sista dagen som det går att sälja fondandelar i Xact Europe Bull och Xact Europe Bear över börsen.

Läs mer

För de innehavare som då ännu inte sålt sina andelar kommer en inlösen att ske av hela innehavet och likvid utbetalas till andelsägarens avkastningskonto så snart förvaringsinstitutet (Skandinaviska Enskilda Banken) avvecklat fonden.

Fram till och med den 25 februari 2013 kommer handeln i fonderna att ske på vanligt sätt; köp och försäljningar sker över börsen genom din internetbank, mäklare eller bankkontor. Läs mer här i brev som skickats ut till registrerade fondandelsägare.

Börsen idag

OMXS30GI +0,00%
OBX +0,00%
Energi +0,00%
Verkstad +0,00%

Valutakurser

USD/SEK (9,02) -0,25%
EUR/SEK (10,34) -0,17%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 08:55, 2018-10-19
OBXEXDBULL +0,70%
OBXEXACT +0,47%
XACT RAVAROR +0,17%
XACT BEAR 2 +0,15%
XACT BEAR +0,11%
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 09:03, 2018-10-19
OBXEXDBEAR -0,70%
XACT HDIV -0,24%
XACT SMAC -0,21%
XACT BULL 2 -0,16%
XACT BULL -0,12%
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 09:03, 2018-10-19

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.