Nyhet

Meddelande till andelsägare i SHB SICAV

Komplettering av fondnamn

Läs mer

I enlighet med ESMAs riktlinjer har styrelsen för SHB SICAV beslutat att komplettera fondnamnen för de fonder som är utgivna under SHB SICAV med "UCITS ETF".

Läs mer här.

Börsen idag

OMXS30GI +0,89%
OBX +0,16%
Energi -0,02%
Verkstad -0,11%

Valutakurser

USD/SEK (8,91) +0,53%
EUR/SEK (10,38) +0,63%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:10, 2018-07-19
XACT BULL 2 +1,54%
XACT RAVAROR +1,32%
XACT BULL +1,15%
XACT OMXS30 +0,88%
XACT OMXSB Utd +0,63%
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:22, 2018-07-19
XACT BEAR 2 -1,53%
XACT BEAR -1,16%
XACT SMAC -0,15%
OBXEXDBEAR -0,11%
XACT OBLIGATION +0,00%
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:22, 2018-07-19

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.