Nyhet

Ändrad avgift för Primärmarknaden - XACT Svenska Småbolag

Handel med fondandelar i XACT Svenska Småbolag sker över börsen, vilket kallas för sekundärmarknad. Fondbolaget tar inte ut några köp- eller inlösenavgifter när fonderna handlas över börsen. Du som köper och säljer andelar över börsen berörs inte av denna ändring.

Läs mer

Den 21 april ändrade vi fondbestämmelserna i XACT Svenska Småbolag. 

Utöver sekundärmarknaden, där handel över börsen sker, finns en primärmarknad där främst fondens marknadsgaranter, vilka tecknat avtal att genomföra försäljning och inlösen av andelar genom fondbolaget, agerar. 

Vid försäljning och inlösen hos fondbolaget (primärmarknaden) uppgår avgiften idag till högst 0,04 procent av fondandelens värde, dock lägst 30 000 SEK, som ersättning för fondbolagets kostnader i samband med försäljningen eller inlösen. Vid inlösen på primärmarknaden när antalet andelar inte uppgår till 50 000 andelar är avgiften högst 2 procent (dock lägst 100 SEK). Denna avgift tillfaller fondbolaget. Nuvarande avgifter riskerar dock inte möta de transaktionskostnader som kan uppkomma vid större flöden på primärmarknaden. Av detta skäl ändras avgiften i fondbestämmelserna. 

Efter förändringen i fondbestämmelserna ändras avgiften till högst 1 procent av fondandelens värde, dock lägst 30 000 SEK. Avgiften för inlösen av andelar som inte uppgår till 50 000 andelar är oförändrad 2 procent. 

Börsen idag

OMXS30GI -1,34%
OBX -1,23%
Energi -1,68%
Verkstad -0,98%

Valutakurser

USD/SEK (9,05) -0,04%
EUR/SEK (10,28) +0,40%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 19:56, 2018-12-17
OBXEXDBEAR +2,42%
XACT BEAR 2 +2,27%
XACT BEAR +1,69%
XACT OBLIGATION -0,03%
XACT RAVAROR -0,32%
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 20:00, 2018-12-17
OBXEXDBULL -2,41%
XACT BULL 2 -2,30%
XACT BULL -1,73%
XACT OMXS30 -1,34%
OBXEXACT -1,24%
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 20:00, 2018-12-17

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.