Nyhet

Fusion av ETFer noterade på Oslo Børs

Den 15 September fusioneras de norskregistrerade fonderna XACT OBX, XACT Derivat Bear och XACT Derivat Bull med tre identiska svenskregistrerade fonder: XACT OBX (UCITS ETF), XACT OBX BEAR (UCITS ETF) och XACT OBX BULL (UCITS ETF).

Läs mer

Som andelsägare behöver du inte göra någonting då ditt innehav kommer att flyttas till de mottagande fonderna med samma placeringsinriktning, förvaltningsavgift och risknivå. Fusionen kommer inte heller att utlösa några andra kostnader för dig som andelsägare.

Sista dagen att handla de norskregistrerade fonderna är den 15 September och de svenskregistrerade fonderna börjar handlas den 18 September. Handeln på börsen är således öppen som vanligt (den så kallade sekundärmarknaden). 

Information har tidigare skickats ut till andelsägare via brev vilka återfinns under länkarna nedan.

Xact OBX

Xact OBX Bull

Xact OBX Bear

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta xact@handelsbanken.se

Börsen idag

OMXS30GI -0,66%
OBX +1,46%
Energi +0,60%
Verkstad -3,00%

Valutakurser

USD/SEK (8,99) -0,64%
EUR/SEK (10,35) -0,11%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:04, 2018-10-21
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 18:27, 2018-10-21
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 18:27, 2018-10-21

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.