Nyheter

Nyhet

Skatt på utdelningar - XACT OMXC25

XACT OMXC25 är en ackumulernade fond dvs. ingen utdelningar genomförs från fonden till investerare.

Läs mer

Gällande skatt på utdelningar från danska bolag till fonden, betalas 27% i skatt till den danska skattemyndigheten men kommer även att söka restitution om 12% vilket resulterar i en total skatt om 15%. Xact utreder möjligheterna att få nedsatt skatt direkt från den danska skattemyndigheten och skulle vid ett sådant utfall betala 15% i skatt vid källan. 

För mer information se: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2277093

Nyhet

Fonder stängda på primärmarknaden

På grund av byte av förvaringsinstitut kommer fonderna att vara stängda på primärmarknaden.

Läs mer

På grund av byte av förvaringsinstitut kommer fonderna att vara stängda på primärmarknaden enligt nedan.

21, 22 och 25 Februari

 • Xact OMXS30,
 • Xact Sverige, 
 • Xact Nordic30, 
 • Xact HDIV
 • Xact OBX

27 och 28 Februari samt 1 och 4 mars

 • Xact Sweden Small Cap, 
 • Xact Commodity
 • Xact Sweden All Bond

7, 8 och 11 mars

 • Xact Bear, 
 • Xact Bear2, 
 • Xact Bull, 
 • Xact Bull2, 
 • Xact OBX Bear
 • Xact OBX Bull

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden för december och helåret 2018

Den nordiska ETF-marknaden för december och helåret 2018

Läs mer

Under 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 114 Mdr SEK, varav Sverige svarade för ca 92 Mdr SEK. För 2017 var den nordiska omsättningen ca 89 Mdr SEK. 

Under december uppgick ETF-handeln till ca 8,6 Mdr SEK, varav ca 6,8 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen under 2018 var Xacts marknadsandel drygt 95%. 

Av den totala börsomsättningen i Sverige i december svarade ETF-handeln för 2,3%. Snittet för helåret var 2,2%. 

I oktober utökades Xacts sortiment av hållbara placeringar med världens första Svanen-märkta indexfond, XACT Sverige. Fonden följer utvecklingen på stora och medelstora svenska bolag som möter uppställda hållbarhetskrav. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort).

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT OMXS30

Stängd primärmarknad: XACT OMXS30

Läs mer

Primärmarknad kommer att hållas stängd för XACT OMXS30 den 28:e december på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT OBX och XACT Norden 30

Stängd primärmarknad: XACT OBX och XACT Norden 30

Läs mer

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT OBX och XACT Norden 30 den 21:a december på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuellea frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Läs in fler nyheter

Börsen idag

OMXS30GI +1,37%
OBX +1,46%
Energi +0,66%
Verkstad +1,99%

Valutakurser

USD/SEK (9,29) +0,04%
EUR/SEK (10,48) +0,08%
 • i Källa: Millistream
 • Uppdaterad Uppdaterad 17:30, 2019-02-17
 • i Källa: Handelsbanken
 • Uppdaterad Uppdaterad 00:27, 2019-02-17
 • Information Källa: Handelsbanken
 • Uppdaterad Uppdaterad 00:27, 2019-02-17

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.