Nyheter

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden januari 201

Den nordiska ETF-marknaden för januari 2019

Läs mer

Under januari uppgick ETF-handeln till ca 8,4 Mdr SEK (8,6 Mdr SEK i december 2018), varav ca 7,1 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 94%. 

Av den totala börsomsättningen i Sverige i januari svarade ETF-handeln för 1,9%. 

Läs hela rapporten här

Nyhet

Skatt på utdelningar - XACT OMXC25

XACT OMXC25 är en ackumulernade fond dvs. ingen utdelningar genomförs från fonden till investerare.

Läs mer

Gällande skatt på utdelningar från danska bolag till fonden, betalas 27% i skatt till den danska skattemyndigheten men kommer även att söka restitution om 12% vilket resulterar i en total skatt om 15%. Som investerare i fonden behöver du inte göra någonting då skattefrågan ovan hanteras för hela fonden. 

För mer information se: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2277093

Nyhet

Fonder stängda på primärmarknaden

På grund av byte av förvaringsinstitut kommer fonderna att vara stängda på primärmarknaden.

Läs mer

På grund av byte av förvaringsinstitut kommer fonderna att vara stängda på primärmarknaden enligt nedan.

21, 22 och 25 Februari

 • Xact OMXS30,
 • Xact Sverige, 
 • Xact Nordic30, 
 • Xact HDIV
 • Xact OBX

27 och 28 Februari samt 1 och 4 mars

 • Xact Sweden Small Cap, 
 • Xact Commodity
 • Xact Sweden All Bond

7, 8 och 11 mars

 • Xact Bear, 
 • Xact Bear2, 
 • Xact Bull, 
 • Xact Bull2, 
 • Xact OBX Bear
 • Xact OBX Bull

Pressmeddelande

Xact lanserar Danmarks första ETF

Nu lanserar vi XACT OMXC25 (UCITS ETF), den första ETF:en* som noteras på Köpenhamnsbörsen. Detta ger placerare möjlighet att i realtid enkelt köpa och sälja en korg med de 25 största och mest omsatta danska bolagen. Den låga förvaltningsavgiften innebär också ett kostnadseffektivt sparande.

”Jag är mycket stolt över att Xact är först ut med att notera en ETF på Köpenhamnsbörsen. Återigen är vi pionjärer på ETF-området i Norden”, säger Pär Nürnberg, vd på Xact Kapitalförvaltning.

ETF:er har kallats för finansvärldens största innovation på 2000-talet och har snabbt blivit mycket populära som investerings- och sparform internationellt. Såväl professionella investerare som privata småsparare ser fördelarna med att få smidig marknadsexponering till låg kostnad.

”XACT OMXC25 (UCITS ETF) har, genom sin transparens och som indexfond, väsentligt lägre förvaltningsavgift och lägre transaktionskostnader än traditionella danska investeringsföreningar. Detta är egenskaper som gör ETF:er så populära, både som långsiktig sparform och som ett verktyg att sekundsnabbt göra taktiska justeringar i sin portfölj”, säger Pär Nürnberg.

XACT OMXC25
XACT OMXC25 (UCITS ETF) handlas och prissätts i danska kronor i realtid på Köpenhamnsbörsen. Fonden följer utvecklingen i indexet OMXC25GI som speglar avkastningen på de 25 största och mest omsatta aktierna på Köpenhamnsbörsen. Indexet innehåller just nu världskända danska bolag som Novo Nordisk, Vestas, Carlsberg och AP Möller för att nämna några.  

Xact – först och störst i Norden

Xact Kapitalförvaltning AB är ett svenskt fondbolag som är specialiserat på indexförvaltning. Redan år 2000 lanserade Xact den första ETF:en och blev därmed först i Norden med att erbjuda ETF:er. Idag förvaltas cirka 30 000 MSEK i våra 15 ETF:er, vilket gör oss till Nordens ledande utgivare av ETF:er.

 

* ETF, Exchange Traded Fund

För ytterligare information kontakta:
Pär Nürnberg, vd Xact Kapitalförvaltning AB, +46 8 701 34 05

En fonds historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På xact.se finner du fullständig informationsbroschyr samt fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling för respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB
Postadress: Stockholm SE-106 70 Stockholm
Gatuadress: Blasieholmstorg 12
Telefon: +46 8 701 40 00
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnr: 556997-8140
www.xact.se

 


 

XACT lancerer Danmarks første ETF

Nu lancerer vi XACT OMXC25 (UCITS ETF), den første ETF* som noteres på Nasdaq Copenhagen (Københavns børs). Dette giver investorer mulighed for på en nem måde og i realtid at kunne købe eller sælge en kurv med de 25 største og mest omsatte danske aktieselskaber. Den lave administrationsomkostning medfører en omkostningseffektiv investering.

”Jeg er meget stolt over at Xact er først med noteringen af en ETF på Københavns børs. Vi er igen pionerer på ETF-området i Norden”, siger Pär Nürnberg, Adm. direktør hos Xact Kapitalförvaltning.

ETF’er er blevet kaldt for finansverdens største innovation i de 21. århundrede og er hurtigt blevet meget populære som investerings- og opsparingsform internationalt. Såvel professionelle investorer som mindre private investorer ser fordelene med at få en smidig markedseksponering i en omkostningseffektiv indpakning.

”XACT OMXC25 (UCITS ETF) har, gennem sin transparens og som indeksfond, væsentligt lavere administrationsomkostninger og lavere transaktionsomkostninger end traditionelle danske investeringsforeninger. Dette er egenskaber som gør ETF’er så populære, både som langsigtet opsparingsform og som et værktøj til på sekunder at lave taktiske justeringer i sin portefølje”, siger Pär Nürnberg.

XACT OMXC25
XACT OMXC25 (UCITS ETF) handles og prissættes i danske kroner i realtid på Københavns børs. Fonden følger udviklingen i indekset OMXC25GI som afspejler afkastet på de 25 største og mest omsatte aktier noteret på Københavns børs. Indekset indeholder lige nu verdenskendte danske selskaber som Novo Nordisk, Vestas, Carlsberg og AP Møller Mærsk bare for at nævne nogle.  

Xact – først og størst i Norden

Xact Kapitalförvaltning AB er et svensk fondsselskab som er specialiseret i indeksforvaltning. Allerede i år 2000 lancerede Xact den første ETF og blev dermed først i Norden til at tilbyde ETF’er. I dag forvaltes ca.  30 mia. svenske kroner i vores 15 ETF’er, hvilket gør os til Nordens førende udbyder af ETF’er.

 

* ETF, Exchange Traded Fund

For yderligere information kontakt:

Pär Nürnberg, Adm. Direktør, Xact Kapitalförvaltning AB, +46 8 701 34 05

En fonds historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. De penge som placeres i fonden kan både stige og falde i værdi, og der er ingen garanti for, at du får hele den indskudte kapital tilbage. På xact.se finder du fuldstændig informationsbrochure samt fondsbestemmelser, faktablad og aktuel kursudvikling for den respektive fond. Xact tager forbehold for evt fejl i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB
Postadresse: Stockholm SE-106 70 Stockholm
Gadenavn: Blasieholmstorg 12
Telefon: +46 8 701 40 00
Bestyrelsens placering: Stockholm
Organisationsnr: 556997-8140
www.xact.se

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden för december och helåret 2018

Den nordiska ETF-marknaden för december och helåret 2018

Läs mer

Under 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 114 Mdr SEK, varav Sverige svarade för ca 92 Mdr SEK. För 2017 var den nordiska omsättningen ca 89 Mdr SEK. 

Under december uppgick ETF-handeln till ca 8,6 Mdr SEK, varav ca 6,8 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen under 2018 var Xacts marknadsandel drygt 95%. 

Av den totala börsomsättningen i Sverige i december svarade ETF-handeln för 2,3%. Snittet för helåret var 2,2%. 

I oktober utökades Xacts sortiment av hållbara placeringar med världens första Svanen-märkta indexfond, XACT Sverige. Fonden följer utvecklingen på stora och medelstora svenska bolag som möter uppställda hållbarhetskrav. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort).

Börsen idag

OMXS30GI +0,58%
OBX +0,61%
Energi +0,86%
Verkstad +0,19%

Valutakurser

USD/SEK (9,23) -0,02%
EUR/SEK (10,47) +0,06%
 • i Källa: Millistream
 • Uppdaterad Uppdaterad 17:29, 2019-03-19
 • i Källa: Handelsbanken
 • Uppdaterad Uppdaterad 06:42, 2019-03-19
 • Information Källa: Handelsbanken
 • Uppdaterad Uppdaterad 06:42, 2019-03-19

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.