Pressmeddelande

Återupptagen handel i XACT Bull ochXACT Bear

Återupptagen handel i XACT Bull ochXACT Bear

Läs mer

XACT beslutade idag (den 15 oktober) på morgonen att inte starta handeln i fonderna XACT Bull och XACT Bear. Skälet till handelsstoppet var ett misstänkt fel i de filer som skickas till fondernas marknadsgaranter. Handelsstoppet vidtogs som en säkerhetsåtgärd för att utreda om något fel förelåg. Det visade sig att så inte var fallet, varför handeln återupptogs 10,20.