Pressmeddelande

Förändringar i XACTs styrelse

XACT Fonder AB, som är ett dotterbolag till Handelsbanken, har vid XACTs extra bolagsstämma i september 2008 utsett Claes Norlén, chef för Handelsbanken Kapitalförvaltning, till styrelseledamot för XACT Fonder.

Läs mer

XACT Fonder AB, som är ett dotterbolag till Handelsbanken, har vid XACTs extra bolagsstämma i september 2008 utsett Claes Norlén, chef för Handelsbanken Kapitalförvaltning, till styrelseledamot för XACT Fonder. Claes efterträder Patrik Hertsberg som lämnar styrelsen. För ytterligare information kontakta: Henrik Norén, VD, tfn 08-701 1222 Marknaden för börshandlade fonder har haft en kraftig tillväxt i Europa sedan år 2000. XACT Fonder är marknadsledare inom börshandlade fonder ("ETF") i Norden. XACT lanserade år 2000 Nordens första börshandlade fond. Idag finns det sju XACT-fonder noterade i Stockholm, tre i Oslo och en i Helsingfors.