Pressmeddelande

XACT har lanserat nya börshandlade fonder

Fredagen den 6 november noterade XACT Fonder två nya börshandlade fonder på Stockholmsbörsen

Läs mer

De nya fonderna, XACT Bull 2 och XACT Bear 2, baseras på OMXS30TM-indexet, vilket speglar utvecklingen av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Fonderna har en hävstång på 2 som innebär en daglig värdeökning i XACT Bull 2 med cirka två procent om index stiger med en procent. XACT Bear 2, som har en negativ eller omvänd exponering, rör sig i motsatt riktning mot indexutvecklingen, med en hävstång på 2.

"XACT Fonder var först i världen med att lansera börshandlade fonder med hävstång, de välkända fonderna XACT Bull och XACT Bear. Fonderna följer Stockholmsbörsens utveckling med en hävstång på 1,5 och är ofta bland de mest handlade värdepapperen på Burgundy och Stockholmsbörsen. Dessa fonder är våra mest populära fonder hittills och det känns därför logiskt att nu utöka vårt utbud av hävstångsfonder", säger Henrik Norén VD för XACT Fonder.

Förvaltningsavgiften är 0,6 % per år. Handelsbanken, Carnegie och Nordea är marknadsgaranter för fonderna. 
Som den ledande utgivaren av ETFer på den nordiska marknaden erbjuder XACT Fonder för närvarande 12 börshandlade fonder på Stockholmsbörsen och Oslo Börs.

Läs mer om hävstångsfonder

Läs mer om XACT Bull 2

Läs mer om XACT Bear 2


För ytterligare information kontakta: 
Henrik Norén, VD XACT Fonder AB, tfn: 08-701 1222