Pressmeddelande

XACT OMXS30 firar 10 år

Det är idag tio år sedan den första börshandlade fonden, XACT OMXS30TM, noterades på Stockholmsbörsen.

Läs mer

Det är idag tio år sedan den första börshandlade fonden, XACT OMXS30TM, noterades på Stockholmsbörsen. Sedan dess har omsättningen i börshandlade fonder eller ETFer (Exchange Traded Funds) hundrafaldigats och ETFer har gått från en tillvaro som kostnadseffektiva verktyg för ett fåtal stora professionella investerare till prisvärda favoriter hos ett ökande antal privatplacerare. 

- Jag tror bara vi är i början av utvecklingen. Med ett ökat utbud av ETFer med olika placeringsinriktningar som därmed skapar ökade möjligheter kommer säkert allt fler att välja ETFer som en del av sin placeringsstrategi, sa Henrik Norén, vd XACT Fonder AB, i samband med att bolagets förstfödde XACT OMXS30TM firades på NASDAQ OMX Stockholm (Stockholmsbörsen).

- Att intresset ökat allt mer för ETFer kan vi bl a se genom det nettoinflöde som varit i XACT OMXS30TM under de senaste tre åren, fortsätter Henrik Norén. Det förvaltade kapitalet har ökat med drygt 100 procent, trots en svagt vikande börs.

Handeln i ETFer har utvecklats explosionsartat sedan starten, från en omsättning under år 2001 på knappt 1,8 miljarder kronor till drygt 210 miljarder kronor förra året.
- En börshandlad fond är ett enkelt och billigt sätt att följa utvecklingen på en viss marknad, till exempel aktiemarknaden, vilket har bidragit till ETFernas ökade popularitet även hos småsparare, säger Jenny Rosberg, vice vd på NASDAQ OMX Nordic.

Sedan starten har börsen och XACT OMXS30TM, som följer aktieutvecklingen av de 30 mest omsatta aktierna på NASDAQ OMX Stockholm, gjort en dramatisk resa som inleddes under den utdragna börsnedgången i IT-bubblornas spår, terrorattacker och finanskrisen 2008, en tuff resa där fonden idag ligger på 25 procent plus efter tio år. Förändringen i index är en historisk exposé över utvecklingen i de 30 största svenska företagen under perioden. Vid starten i oktober 2000 hade Ericsson-aktien störst vikt i indexet med cirka en tredjedel, följd av AstraZeneca och Nordea. Idag är det HM som är störst, därefter kommer Nordea och TeliaSonera.