Pressmeddelande

Kallelse till aktieägare i SHB SICAV.

Kallelse till aktieägare i SHB SICAV.

Läs mer

XACT:s Luxemburg-registrerade ETF:er ges ut av SHB SICAV. SHB SICAV kallar till bolagsstämma enligt bifogad kallelse. Aktieägare har rätt (men ingen skyldighet) att delta vid stämman, själva eller genom fullmakt. Ytterligare information kan erhållas från XACT. För att läsa kallelsen i sin helhet, klicka här.