Pressmeddelande

Xact lanserar Danmarks första ETF

Nu lanserar vi XACT OMXC25 (UCITS ETF), den första ETF:en* som noteras på Köpenhamnsbörsen. Detta ger placerare möjlighet att i realtid enkelt köpa och sälja en korg med de 25 största och mest omsatta danska bolagen. Den låga förvaltningsavgiften innebär också ett kostnadseffektivt sparande.

”Jag är mycket stolt över att Xact är först ut med att notera en ETF på Köpenhamnsbörsen. Återigen är vi pionjärer på ETF-området i Norden”, säger Pär Nürnberg, vd på Xact Kapitalförvaltning.

ETF:er har kallats för finansvärldens största innovation på 2000-talet och har snabbt blivit mycket populära som investerings- och sparform internationellt. Såväl professionella investerare som privata småsparare ser fördelarna med att få smidig marknadsexponering till låg kostnad.

”XACT OMXC25 (UCITS ETF) har, genom sin transparens och som indexfond, väsentligt lägre förvaltningsavgift och lägre transaktionskostnader än traditionella danska investeringsföreningar. Detta är egenskaper som gör ETF:er så populära, både som långsiktig sparform och som ett verktyg att sekundsnabbt göra taktiska justeringar i sin portfölj”, säger Pär Nürnberg.

XACT OMXC25
XACT OMXC25 (UCITS ETF) handlas och prissätts i danska kronor i realtid på Köpenhamnsbörsen. Fonden följer utvecklingen i indexet OMXC25GI som speglar avkastningen på de 25 största och mest omsatta aktierna på Köpenhamnsbörsen. Indexet innehåller just nu världskända danska bolag som Novo Nordisk, Vestas, Carlsberg och AP Möller för att nämna några.  

Xact – först och störst i Norden

Xact Kapitalförvaltning AB är ett svenskt fondbolag som är specialiserat på indexförvaltning. Redan år 2000 lanserade Xact den första ETF:en och blev därmed först i Norden med att erbjuda ETF:er. Idag förvaltas cirka 30 000 MSEK i våra 15 ETF:er, vilket gör oss till Nordens ledande utgivare av ETF:er.

 

* ETF, Exchange Traded Fund

För ytterligare information kontakta:
Pär Nürnberg, vd Xact Kapitalförvaltning AB, +46 8 701 34 05

En fonds historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På xact.se finner du fullständig informationsbroschyr samt fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling för respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB
Postadress: Stockholm SE-106 70 Stockholm
Gatuadress: Blasieholmstorg 12
Telefon: +46 8 701 40 00
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnr: 556997-8140
www.xact.se

 


 

XACT lancerer Danmarks første ETF

Nu lancerer vi XACT OMXC25 (UCITS ETF), den første ETF* som noteres på Nasdaq Copenhagen (Københavns børs). Dette giver investorer mulighed for på en nem måde og i realtid at kunne købe eller sælge en kurv med de 25 største og mest omsatte danske aktieselskaber. Den lave administrationsomkostning medfører en omkostningseffektiv investering.

”Jeg er meget stolt over at Xact er først med noteringen af en ETF på Københavns børs. Vi er igen pionerer på ETF-området i Norden”, siger Pär Nürnberg, Adm. direktør hos Xact Kapitalförvaltning.

ETF’er er blevet kaldt for finansverdens største innovation i de 21. århundrede og er hurtigt blevet meget populære som investerings- og opsparingsform internationalt. Såvel professionelle investorer som mindre private investorer ser fordelene med at få en smidig markedseksponering i en omkostningseffektiv indpakning.

”XACT OMXC25 (UCITS ETF) har, gennem sin transparens og som indeksfond, væsentligt lavere administrationsomkostninger og lavere transaktionsomkostninger end traditionelle danske investeringsforeninger. Dette er egenskaber som gør ETF’er så populære, både som langsigtet opsparingsform og som et værktøj til på sekunder at lave taktiske justeringer i sin portefølje”, siger Pär Nürnberg.

XACT OMXC25
XACT OMXC25 (UCITS ETF) handles og prissættes i danske kroner i realtid på Københavns børs. Fonden følger udviklingen i indekset OMXC25GI som afspejler afkastet på de 25 største og mest omsatte aktier noteret på Københavns børs. Indekset indeholder lige nu verdenskendte danske selskaber som Novo Nordisk, Vestas, Carlsberg og AP Møller Mærsk bare for at nævne nogle.  

Xact – først og størst i Norden

Xact Kapitalförvaltning AB er et svensk fondsselskab som er specialiseret i indeksforvaltning. Allerede i år 2000 lancerede Xact den første ETF og blev dermed først i Norden til at tilbyde ETF’er. I dag forvaltes ca.  30 mia. svenske kroner i vores 15 ETF’er, hvilket gør os til Nordens førende udbyder af ETF’er.

 

* ETF, Exchange Traded Fund

For yderligere information kontakt:

Pär Nürnberg, Adm. Direktør, Xact Kapitalförvaltning AB, +46 8 701 34 05

En fonds historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. De penge som placeres i fonden kan både stige og falde i værdi, og der er ingen garanti for, at du får hele den indskudte kapital tilbage. På xact.se finder du fuldstændig informationsbrochure samt fondsbestemmelser, faktablad og aktuel kursudvikling for den respektive fond. Xact tager forbehold for evt fejl i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB
Postadresse: Stockholm SE-106 70 Stockholm
Gadenavn: Blasieholmstorg 12
Telefon: +46 8 701 40 00
Bestyrelsens placering: Stockholm
Organisationsnr: 556997-8140
www.xact.se