XACT OMXS30 (UCITS ETF)

Fonden är en börshandlad Sverigefond som följer aktieutvecklingen på de 30 största och mest likvida aktierna på NASDAQ OMX Stockholm. Fonden lämnar ingen utdelning.

Index OMXS30GI
Tillgångsslag Aktiefond
Replikering Fysisk
Förmögenhet 9677 MSEK
Kortnamn XACT OMXS30
Förvaltningsavgift 0,10 %
Börsnotering NASDAQ Stockholm
Hävstång -

Jämför med

Idag -
I år 2,28 %
Idag -
I år -
Idag -
I år 0,04 %
Idag -
I år 2,08 %
Idag -
I år 0,37 %
Idag -
I år 2,95 %
Idag -
I år 3,47 %
Idag -
I år -3,67 %
Idag -
I år 4,62 %
Idag -
I år -4,83 %
Idag -
I år 0,57 %
Idag -
I år -0,61 %
Idag -
I år 2,35 %
Idag -
I år 1,87 %
Idag -
I år 1,51 %

XACT OMXS30 är en börshandlad indexfond som följer OMXS30-indexet. Fonden placerar i de 30 största och mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, vilka tillsammans utgör OMXS30-indexet. Fonden är lämplig för dig som vill ta del av Stockholmsbörsens avkastning utan att välja enstaka aktier. Fondens låga förvaltningsavgift gör att den lämpar sig såväl för kort- som långsiktiga investerare som vill ha exponering mot svenska storbolag.

Innehav och exponering

Alla Xacts ETF:er redovisar sitt innehav eller exponering dagligen i tabellen nedan. Klicka på "Se alla" för att få en total bild av fonden alternativt ladda ner tabellen i Excelformat genom att klicka på "Ladda ner Excel".

Handelsinformation
Bloomberg XACTOMX SS EQUITY
Kortnamn XACT OMXS30
Reuters XACTOMXS30.ST
ISIN SE0000693293
Börs NASDAQ Stockholm
Avgift
Förvaltningsavgift 0,10%
Årlig avgift 0,10%

Förvaltningsavgiften under året i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.

Den årliga avgiften inkluderar förvaltningsavgiften och utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring och distribution. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader såsom courtage på värdepapperstransaktioner.

Utveckling
Utveckling Fond¹ Index² Genomsn. avk. Fond¹ Index²
2019-12-31 30,49 30,72 2 år 10,07 10,24
2018 -7,16 -7,03 3 år 9,25 9,38
2017 7,64 7,66 5 år 7,78 7,91
2016 9,22 9,41 10 år 10,15 10,39
2015 2,1 2,23

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs

² NASDAQ OMXS30 100%. Aktieutdelningar ingår i index.

Riskmått (3 år) 2019-12-31
Total risk 14,02%
Total risk i Index 14,02%
Aktiv risk 0,07%
Informationskvot -1,69
Sharpekvot 0,71
Sharpekvot i Index 0,72

Fakta & dokument

Fakta om fonden
Förvaltas av Anders Dolata
Registreringsland Sverige
Fondkategori Aktiefond
Underkategori Sverige
Fondens startdatum 2000-10-30
Fondförmögenhet 9677 MSEK
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
UCITS Ja
ISIN SE0000693293
Kortnamn XACT OMXS30
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Xact Kapitalförvaltning AB
Tillstånd för fondverksamhet 2016-01-01
Förvaringsinstitut J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Sverige
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig Eva Rångevall

Börsen idag

OMXS30GI +0,75%
OBX +1,21%
Energi +0,37%
Verkstad +0,77%

Valutakurser

USD/SEK (9,51) -0,03%
EUR/SEK (10,56) +0,01%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:22, 2020-01-19

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Köp

En ETF eller börshandlad fond handlas precis som en aktie dvs. i antal andelar och över börsen. För att handla med ETF:er behövs därför en depå eller ett VP-konto. Man kan även handla med ETF:er i t.ex. kapitalförsäkringar, ISK eller IPS.

Om du är kund i Handelsbanken kan du klicka här för att logga in och handla via din depå. 

Om du är kund hos någon annan mäklare, kan du logga in och handla precis som du handlar aktier. Ett tips för att hitta  våra fonder kan vara att söka efter Xact. 

Kurser och information

  • iNAV  - En fondandels senaste teoretiska värde beräknat av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut. 
  • Köp - Fondens senaste köpkurs kvoterad av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut.
  • Sälj - Fondens senaste säljkurs kvoterad av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut.
  • Idag - Fondens utveckling mellan senaste NAV och iNAV, beräknad i fondens handelsvaluta. Uppdateras var tredje minut. 
  • I år - Fondens utveckling från årsskiftet beräknad i fondens handelsvaluta. Uppdateras dagligen. 
  • Senaste NAV - Tidigare börsdags andelsvärde vid börsens stängning uttryckt i fondens handelsvaluta. 
  • Förmögenhet - Visas i miljoner SEK alternativt NOK beroende på handelsvaluta. 

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.