XACT OMXSB Utd (UCITS ETF)

Fonden är en börshandlad Sverigefond som följer de största och mest likvida aktierna på NASDAQ OMX Stockholm. Antal underliggande bolag i fonden är normalt mellan 60-80 stycken. Fonden lämnar normalt utdelning i juni varje år.

Index OMXSBGI
Tillgångsslag Aktiefond
Replikering Fysisk
Förmögenhet 2850 MSEK
Kortnamn XACT OMXSB Utd
Förvaltningsavgift 0,15 %
Börsnotering NASDAQ Stockholm
Hävstång -

Jämför med

Idag -
I år 8,07 %
Idag -
I år 13,19 %
Idag -
I år 0,53 %
Idag -
I år 10,51 %
Idag -
I år 14,24 %
Idag -
I år 8,02 %
Idag -
I år 11,93 %
Idag -
I år -15,07 %
Idag -
I år 15,69 %
Idag -
I år -19,55 %
Idag -
I år 26,78 %
Idag -
I år -25,29 %
Idag -
I år 14,34 %
Idag -
I år 13,33 %

XACT OMXSB Utd är en börshandlad indexfond som följer OMXSB-indexet. Fonden placerar i de 80-100 största och mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, vilka tillsammans utgör OMXSB-indexet. Fonden är lämplig för dig som vill ta del av Stockholmsbörsens avkastning utan att välja enstaka aktier. Fonden lämnar varje år kontant utdelning till fondandelsägarna. Grunden för utdelningen är avkastningen på fondens medel. Normalt uppgår utdelningen till 3-4% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning.

Nedan listas dagligen fondens innehav eller portföljkomposition. Tabellen går även att ladda ner som Excelfil.

Köpa och sälja andelar

Du kan köpa och sälja fondandelar på börsen i den så kallade sekundärmarknaden.Nedan återfinns information kring handel och vilka avgifter som är förknippade med fonden. 

Handelsinformation
Bloomberg XACTSBX SS EQUITY
Kortnamn XACT OMXSB Utd
Reuters XACTOMXSB.ST
ISIN SE0001056045
Börs NASDAQ Stockholm
Avgift
Förvaltningsavgift 0,15%
Årlig avgift 0,15%

Förvaltningsavgiften under året i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.

Den årliga avgiften inkluderar förvaltningsavgiften och utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring och distribution. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader såsom courtage på värdepapperstransaktioner.

Utveckling
Utveckling Fond¹ Index² Genomsn. avk. Fond¹ Index²
2018-05-31 3,92 4,01 2 år 11,98 12,13
2017 9,01 9,17 3 år 4,13 4,3
2016 5,85 6,13 5 år 10,69 10,93
2015 14,72 15,05 10 år 8,55 8,81
2014 25,21 25,59

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs

² NASDAQ OMXSB™ 100%. Aktieutdelningar ingår i index.

Utdelning
Datum Utdelning SEK
2016-06-09 13,31
2015-06-10 17,65
2014-06-11 15,10
2013-06-12 13,00
2012-06-11 14,43

Fonden lämnar normalt utdelning i juni varje år. Normalt uppgår utdelningen till 3-4% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning.

Riskmått (3 år) 2018-05-31
Total risk 12,55%
Total risk i Index 12,54%
Aktiv risk 0,05%
Informationskvot -3,77
Sharpekvot 0,38
Sharpekvot i Index 0,4

Fakta & dokument

Fakta om fonden
Förvaltas av Stefan Hagman
Registreringsland Sverige
Fondkategori Aktiefond
Underkategori Sverige
Fondens startdatum 2003-05-26
Fondförmögenhet 2850 MSEK
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
UCITS Ja
ISIN SE0001056045
Kortnamn XACT OMXSB Utd
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Xact Kapitalförvaltning AB
Tillstånd för fondverksamhet 2016-01-01
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Fondbolagets säte Sverige
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig Eva Rångevall

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Köp

En ETF eller börshandlad fond handlas precis som en aktie dvs. i antal andelar och över börsen. För att handla med ETF:er behövs därför en depå eller ett VP-konto. Man kan även handla med ETF:er i t.ex. kapitalförsäkringar, ISK eller IPS.

Om du är kund i Handelsbanken kan du klicka här för att logga in och handla via din depå. 

Om du är kund hos någon annan mäklare, kan du logga in och handla precis som du handlar aktier. Ett tips för att hitta  våra fonder kan vara att söka efter Xact. 

Kurser och information

  • iNAV  - En fondandels senaste teoretiska värde beräknat av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut. 
  • Köp - Fondens senaste köpkurs kvoterad av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut.
  • Sälj - Fondens senaste säljkurs kvoterad av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut.
  • Idag - Fondens utveckling mellan senaste NAV och iNAV, beräknad i fondens handelsvaluta. Uppdateras var tredje minut. 
  • I år - Fondens utveckling från årsskiftet beräknad i fondens handelsvaluta. Uppdateras dagligen. 
  • Senaste NAV - Tidigare börsdags andelsvärde vid börsens stängning uttryckt i fondens handelsvaluta. 
  • Förmögenhet - Visas i miljoner SEK alternativt NOK beroende på handelsvaluta.