XACT Derivat Bull

Xact Derivat Bull är en börshandlad Norgefond med hävstång. Fonden har som målsättning att ge en daglig avkastning på ca 200 procent av den dagliga positiva förändringen i OBX®-index. Fonden lämnar ingen utdelning.

Index OBX
Tillgångsslag Aktiefond
Replikering Terminsbaserad
Förmögenhet 400 MNOK
Kortnamn OBXEXDBULL
Förvaltningsavgift 0,80 %
Börsnotering Oslo Börs
Hävstång 2,0

Jämför med

Idag -0,04 %
I år 9,28 %
Idag -0,43 %
I år -6,70 %
Idag 0,01 %
I år -0,14 %
Idag -0,10 %
I år 10,92 %
Idag -0,28 %
I år 1,16 %
Idag 0,00 %
I år 8,40 %
Idag -0,07 %
I år 13,46 %
Idag 0,07 %
I år -13,23 %
Idag -0,09 %
I år 18,27 %
Idag 0,09 %
I år -17,29 %
Idag -0,04 %
I år 1,30 %
Idag 0,04 %
I år -3,40 %
Idag -0,05 %
I år 9,51 %
Idag -0,19 %
I år -

XACT Derivat Bull är en börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 200 procent av den dagliga positiva förändringen i OBX-index. Detta innebär att när OBX-index stiger med 1 procent en börsdag, stiger XACT Derivat Bull med cirka 2 procent. Denna målsättning utgör ingen garanti från fonden eller fondbolagets sida att en viss avkastning kommer att uppnås. Fondens förmögenhet består av likvida medel och terminskontrakt (OBX-futures) motsvarande cirka 200 procent av fondens värde. För att fonden ska bibehålla en exponering på 200 procent av fondförmögenheten, sker en daglig ombalansering av fondens terminsinnehav.

Innehav av Xacts hävstångsfonder

Xacts hävstångsfonder skapar sin hävstång och exponering med hjälp av terminer. Xact Derivat Bull följer OBX-index, vilket består av de tjugofem största och mest omsatta bolagen på Oslo Børs. För att se fondens innehav av terminer och kassa, klicka på länken "MM-filer" nedan till höger.

Handelsinformation
Bloomberg OBXBULL NO EQUITY
Kortnamn OBXEXDBULL
Reuters OBXEXDBULL.OL
ISIN NO0010405848
Börs Oslo Börs
Avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Årlig avgift 0,80%

Förvaltningsavgiften under året i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.

Den årliga avgiften inkluderar förvaltningsavgiften och utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring och distribution. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader såsom courtage på värdepapperstransaktioner.

Utveckling
Utveckling Fond¹ Index² Genomsn. avk. Fond¹ Index²
2017-01-31 1,54 0,94 2 år 7,6 7,22
2016 21,98 14,61 3 år 10,16 8,35
2015 -0,38 2,92 5 år 16,21 11,25
2014 2,44 3,99 10 år
2013 42,89 22,73

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs

² OBX-index

Riskmått (3 år) 2017-01-31
Total risk 22,43%
Total risk i Index 11,28%
Aktiv risk 11,17%
Informationskvot 0,16
Sharpekvot 0,49
Sharpekvot i Index 0,82

Fakta om fonden
Förvaltas av Stefan Hagman
Registreringsland Norge
Fondkategori Aktiefond
Underkategori Norge
Fondens startdatum 2008-01-21
Fondförmögenhet 400 MNOK
Kursvaluta NOK
Basvaluta NOK
UCITS Ja
ISIN NO0010405848
Kortnamn OBXEXDBULL
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Kapitalforvaltning AS
Tillstånd för fondverksamhet 1995-02-03
Förvaringsinstitut Svenska Handelsbanken AB, filial Norge
Fondbolagets säte Norge
Tillsynsmyndighet Finanstilsynet
Revisor KPMG
Klagomålsansvarig Christian Dahl

Börsen idag

OMXS30GI +0,00%
OBX -0,05%
Energi +0,00%
Verkstad +0,00%

Valutakurser

USD/SEK (8,76) +0,02%
EUR/SEK (9,55) +0,00%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:25, 2017-04-27

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Köp

En ETF eller börshandlad fond handlas precis som en aktie dvs. i antal andelar och över börsen. För att handla med ETF:er behövs därför en depå eller ett VP-konto. Man kan även handla med ETF:er i t.ex. kapitalförsäkringar, ISK eller IPS.

Om du är kund i Handelsbanken kan du klicka här för att logga in och handla via din depå. 

Om du är kund hos någon annan mäklare, kan du logga in och handla precis som du handlar aktier. Ett tips för att hitta  våra fonder kan vara att söka efter Xact. 

Kurser och information

  • iNAV  - En fondandels senaste teoretiska värde beräknat av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut. 
  • Köp - Fondens senaste köpkurs kvoterad av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut.
  • Sälj - Fondens senaste säljkurs kvoterad av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut.
  • Idag - Fondens utveckling mellan senaste NAV och iNAV, beräknad i fondens handelsvaluta. Uppdateras var tredje minut. 
  • I år - Fondens utveckling från årsskiftet beräknad i fondens handelsvaluta. Uppdateras dagligen. 
  • Senaste NAV - Tidigare börsdags andelsvärde vid börsens stängning uttryckt i fondens handelsvaluta. 
  • Förmögenhet - Visas i miljoner SEK alternativt NOK beroende på handelsvaluta. 

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.