Råvarumarknad

Nu är det enkelt att investera i råvaror

De flesta råvaror har handlats på olika marknadsplatser i hundratals år. Idag finns en väl utvecklad derivatmarknad för råvaror, vilket innebär att handeln med råvaror kommit att bli en helt finansiell marknad. Investeringar i råvaror kräver alltså inte längre lagringskapacitet och andra fysiska resurser som tidigare. Råvaror har därmed kommit att bli lika lätta att omsätta som aktier och obligationer.

Många väljer idag att komplettera sin sparportfölj med råvaror eftersom råvaror bidrar till att sprida riskerna då de delvis har andra drivkrafter än aktier och räntor. Råvaror har den närmast unika egenskapen att de gynnas av stigande inflation.Stigande råvarupriser är i själva verket en del av inflationen. Därmed kan de bidra till att inflationssäkra ditt sparande.

XACT Råvaror ger dig möjligheten att enkelt och kostnadseffektivt investera i en korg av 15 olika råvaror, konstruerad för att spegla nordiska råvarubehov. Denna ETF ger dig exponering direkt mot priserna i de ingående råvarorna, istället för mot råvarubolag, dvs de bolag som är aktiva inom råvaruproduktion. Med XACT Råvaror får du med andra ord en likvid råvaruexponering utan den specifika bolagsrisk som ingår i fonder som investerar i råvarubolag.Börsen idag

OMXS30GI -0,03%
OBX -0,67%
Energi +0,50%
Verkstad +1,34%

Valutakurser

USD/SEK (9,65) -0,55%
EUR/SEK (10,67) -0,24%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:02, 2019-11-16

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.