Nyheter

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT Svenska Småbolag och XACT Sverige

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT Svenska Småbolag och XACT Sverige den 29:e november på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuellea frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Pressmeddelande

Xact Kapitalförvaltning överlåter förvaltningen av samtliga fonder till Handelsbanken Fonder

Handelsbankens svenska fondverksamhet bedrivs i två separata bolag. Aktiva fonder tillhandahålls av Handelsbanken Fonder AB medan indexbaserade och börshandlade fonder (ETF:er) tillhandahålls av Xact Kapitalförvaltning AB. Båda fondbolagen är helägda dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ).

Läs mer

Styrelsen för Xact Kapitalförvaltning har beslutat att överlåta förvaltningen av samtliga fonder till Handelsbanken Fonder. Styrelsen för Handelsbanken Fonder har beslutat att överta förvaltningen av nämnda fonder. Överlåtelsen kommer att genomföras så snart Finansinspektionen ger Xact Kapitalförvaltning sin tillåtelse, dock tidigast den 1 april 2020.

Fonderna behåller sina namn och förvaltningen av fonderna påverkas inte av förändringen. Vid överlåtelsen sker inte någon förändring av fondsortimentet.

För ytterligare information kontakta:

Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 - 701 34 05

Xact Kapitalförvaltning AB Postadress: Gatuadress: Telefon: Styrelsens säte: Stockholm SE-106 70 Stockholm Blasieholmstorg 12 +46 8 701 40 00 Organisationsnr: 556997-8140 www.xact.se

Nyhet

New PCF format

From the 11th of November the PCF format will be changed from .txt format to .csv. The date in the file name will be changed from NAV-date + 1 Business date to NAV-date, also the fund name format will be changed in accordance with below table.

From the 11th of November the old format will not be available. The final .txt files are distributed on the 8th of November.

We will not be able to provide both the old and new format at the same time.

Today New format
xactbear20191007.txt XACT BEAR_20191004.csv
XACT2bear20191007.txt XACT BEAR 2_20191004.csv
xactbull20191007.txt XACT BULL_20191004.csv
XACT2bull20191007.txt XACT BULL 2_20191004.csv
xacthdiv20191007.txt XACT HDIV_20191004.csv
xactnordic20191007.txt XACT NORDIC_20191004.csv
xactobligation20191007.txt XACT OBLIGATION_20191004.csv
xactobx20191007.txt XACT OBX_20191004.csv
xactderivatbear(obx)20191007.txt XACT OBX BEAR_20191004.csv
xactderivatbull(obx)20191007.txt XACT OBX BULL_20191004.csv
xactomxs3020191007.txt XACT OMX_20191004.csv
xactomxc2520191007.txt XACT OMXC25_20191004.csv
xactsverige20191007.txt XACT SVERIGE_20191004.csv
xactsvsmabolag20191007.txt XACT SVSMABOLAG_20191004.csv

New information will be added in the new format.

 • Cash actual per block = today´s cash per block excluding next day´s corporate actions
 • Cash actual per share = today´s cash per share excluding next day´s corporate actions

The new information are used to calculate settlement amount for creation/redemptions with T+2 settlement cycle.

 • Cash per block = today´s cash per block including next day´s corporate actions 
 • Cash per block = today´s cash per share including next day´s corporate actions  

The new information are used to calculate the fund value beginning of the day after NAV date. (including dividends)

 • Cash actual ex.div. per block = today´s cash per block excluding today´s and tomorrow’s corporate actions 
 • Cash actual ex.div. per share = today´s cash per share excluding today´s and tomorrow’s corporate actions

The new information are used to calculate settlement amount for creation/redemptions with T+0 or T+1 settlement cycles. 

 • FX rate = base currency to local currency 
 • IsFuture = stated TRUE if the security is a future 
 • IsTradable = stated FALSE if the security is a right. 
 • Country = the settlement country for that security. 

Index price will be removed from the file in the new format.

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden september 2019

Den nordiska ETF-marknaden september 2019

Läs mer

Under september uppgick ETF-handeln till ca 7,7 Mdr SEK (9,6 Mdr SEK i augusti) varav ca 6,5 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 95%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i september svarade ETF-handeln för ca 1,8%.

Läs hela rapporten här.  

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT Norden

Stängd primärmarknad: XACT Norden

Läs mer

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT Norden den 18:e september på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuellea frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Läs in fler nyheter

Börsen idag

OMXS30GI +0,95%
OBX +0,64%
Energi +0,67%
Verkstad +1,38%

Valutakurser

USD/SEK (9,41) +0,23%
EUR/SEK (10,45) +0,00%
 • i Källa: Millistream
 • Uppdaterad Uppdaterad 17:50, 2019-12-12
XACT BULL 2 +2,05%
XACT BULL +1,54%
OBXEXDBULL +1,24%
XACT OMXS30 +0,95%
XACT Sverige +0,72%
 • i Källa: Handelsbanken
 • Uppdaterad Uppdaterad 18:04, 2019-12-12
XACT BEAR 2 -2,10%
XACT BEAR -1,56%
OBXEXDBEAR -1,23%
XACT OBLIGATION -0,05%
XACT SMAC +0,02%
 • Information Källa: Handelsbanken
 • Uppdaterad Uppdaterad 18:04, 2019-12-12

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.