Nyheter

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden juli 2019

Den nordiska ETF-marknaden juli 2019

Läs mer

Under juli uppgick ETF-handeln till ca 6,5 Mdr SEK (9,2 Mdr SEK i juni) varav ca 5,8 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 95%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i juli svarade ETF-handeln för ca 1,7%.

Läs hela rapporten här.  

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden juni 2019

Den nordiska ETF-marknaden juni 2019

Läs mer

Under juni uppgick ETF-handeln till ca 9,2 Mdr SEK (11,9 Mdr SEK i maj) varav ca 8,4 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 96%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i juni svarade ETF-handeln för ca 3%.

Läs hela rapporten här.  

Pressmeddelande

XACT NORDEN 30 (UCITS ETF) byter till ett hållbarhetsanpassat index och ändrar namn den 20 juni 2019.

XACT NORDEN 30 (UCITS ETF) byter till ett hållbarhetsanpassat index och ändrar namn den 20 juni 2019.

Läs mer

Stockholm 19 juni 2019

 

Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT NORDEN 30 (UCITS ETF). Fonden kommer fortsatt investera i de omkring 30 mest omsatta aktierna på de nordiska börserna men byter till ett index som också innefattar särskilda hållbarhetskrav för de bolag som ingår i indexet. Kraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in) i indexet, dels att bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer inte får ingå (väljs bort). Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning eller risknivå.

Med anledning av indexbytet ändrar fonden namn till XACT NORDEN (UCITS ETF).

För mer utförlig information hänvisar vi till informationsbroschyren samt fondens nya hållbarhetsprofil som publiceras på handelsbanken.se/fond och xact.se i samband med förändringen.

Index före ändring
VINX30™

Index efter ändring
Handelsbanken Nordic ESG Index

Fondbestämmelserna har godkänts av Finansinspektionen och nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 20 juni 2019 på handelsbanken.se/fonder och xact.se.

För ytterligare information kontakta:
Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 - 701 34 05

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB Postadress: Gatuadress: Telefon: Styrelsens säte: Stockholm SE-106 70 Stockholm Blasieholmstorg 12 +46 8 701 40 00 Organisationsnr: 556997-8140 www.xact.se

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden maj 2019

Den nordiska ETF-marknaden maj 2019

Läs mer

Under maj uppgick ETF-handeln till ca 11,9 Mdr SEK (13,5 Mdr SEK i april) varav ca 10,5 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 97%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för ca 3%.

Läs hela rapporten här.  

Nyhet

Nedläggning XACT Råvaror – Q&A:

Vad är anledningen till att fonden ska läggas ned?

Beroende på låga handelsvolymer och över tid väsentligen minskad fondförmögenhet har fondbolaget fattat beslut om att fonden ska läggas ned.

När är sista dag för mig att sälja mina fondandelar?

Sista dag för börshandel är den 23 september 2019. Du lägger säljorder på vanligt sätt genom din internetbank, mäklare eller bankkontor. Vid försäljning utgår sedvanligt courtage och eventuell beskattning.

Vilka datum gäller vid nedläggningen?

  XACT Råvaror
Sista dag att sälja över börsen

23-sept-19

Likvid utbetalas till fondandelsägare som sålt över börsen   25-sept-19
Likvid utbetalas till fondandelsägare som löst in sina andelar efter den 23 september    9-okt-19

Vad händer fram till sista handelsdag?

Fram till och med den 23 september 2019 kommer handel i fonden att ske på vanligt sätt; köp och försäljningar sker över börsen genom din internetbank, mäklare eller bankkontor.

När får jag min likvid?

Om du har sålt dina andelar genom internetbank, mäklare eller bankkontor får du normalt likviden betald två bankdagar senare. Väljer du däremot att låta dina fondandelar lösas in i samband med att fonden avvecklas får du likvid den 9 oktober.

Om jag är fortsatt intresserad av exponering mot råvaror, vart ska jag vända mig?

För dig som vill ha råvaruexponering även framöver har vi Handelsbanken Råvarufond, som följer samma jämförelseindex som XACT Råvaror. Detta är en traditionell fond som inte handlas över börsen men har samma förvaltningsavgift som XACT Råvaror.   

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.  

Läs in fler nyheter

Börsen idag

OMXS30GI +1,58%
OBX +1,02%
Energi +0,66%
Verkstad +1,46%

Valutakurser

USD/SEK (9,67) +0,24%
EUR/SEK (10,72) +0,06%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:02, 2019-08-18
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 06:38, 2019-08-18
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 06:38, 2019-08-18

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.