Nyhet

Utdelning i XACT Bull och XACT Bear

Utdelning i XACT Bull och XACT Bear

Läs mer

Utdelning i XACT Bull och XACT Bear – Mars 2007 Utdelningarna i XACT Bull och XACT Bear har följande datum: Fondandelarna handlas exklusive utdelning (ex-dag) den 23 mars 2007. Avstämningsdag för utdelning är den 27 mars 2007 med utbetalningsdag den 30 mars 2007. Utdelningsbeloppet per andel meddelas på vår websida (www.xact.se) efter börsens stängning den 21 mars 2007. Primärmarknaden (skapa/inlösa andelar) kommer att vara stängd 22-27 mars 2007.

Börsen idag

OMXS30GI +1,58%
OBX +1,02%
Energi +0,66%
Verkstad +1,46%

Valutakurser

USD/SEK (9,67) +0,24%
EUR/SEK (10,72) +0,06%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:02, 2019-08-18
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 07:19, 2019-08-18
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 07:19, 2019-08-18

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.