Nyhet

Extra utdelning i XACT F Euro och XACT F Sweden

Till följd av att fonderna ska läggas ner och för att slippa dubbelbeskattning gör XACT F Euro och XACT F Sweden en extra utdelning

Läs mer

Fonderna läggs ned vid årsskiftet

XACT FTSE RAFI Fundamental Euro (XACT F Euro) och XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden (XACT F Sweden) kommer att läggas ned vid årsskiftet. Skälet till beslutet om nedläggning är att fonderna bedöms ha för lite förvaltat kapital. Sedan fondernas start har dessutom handeln i dessa varit liten.

Sista dag att handla fondandelar över börsen är den 14 december 2009 för XACT F Euro och 17 december 2009 för XACT F Sweden.  Fondandelsägare som inte sålt sina andelar över börsen senast denna dag kommer att få sina andelar inlösta i den 7 januari 2010 (XACT F Sweden) respektive 11 januari 2010 (XACT F Euro).

Fonderna lämnar extra utdelning

I syfte att undvika att beskattning sker i två led, dels av fonden för dess skattepliktiga resultat, dels av fondandelsägaren vid försäljning av fondandelar, kommer fonderna att lämna en extra utdelning enligt följande utdelningsschema;

 

 

12 oktober

Offentliggörande av utdelningens storlek efter börsens stängning kl 17.30

 

13 oktober

 

Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

 

14 oktober

 

Ex dag - Utdelningen avskiljs och fondandelarna handlas utan rätt till utdelning

21 oktober

Likvid utbetalas för XACT F Sweden

23 oktober

Likvid utbetalas för XACT F Euro

 

 

Jag vill få utdelning

För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 13 oktober 2009. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 13 oktober. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen.

Jag vill inte få utdelning

Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 13 oktober 2009. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.

På Ex-dagen faller kursen med utdelningens storlek

Allt annat lika kommer kursen på fondandelarna att sjunka med utdelningens storlek på Ex-dagen.

Börsen idag

OMXS30GI +1,58%
OBX +1,02%
Energi +0,66%
Verkstad +1,46%

Valutakurser

USD/SEK (9,67) +0,24%
EUR/SEK (10,72) +0,06%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:02, 2019-08-18
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 07:42, 2019-08-18
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 07:42, 2019-08-18

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.