Nyhet

Fastställd utdelning

Utdelningen i XACT Bull, XACT Bear, XACT Bull 2, XACT Bear 2, XACT Europe Bull 2 och XACT Europe Bear 2 har nu fastställts.

Läs mer

Utdelningen i XACT Bull, XACT Bear, XACT Bull 2, XACT Bear 2, XACT Europe Bull 2 och XACT Europe Bear 2 har nu fastställts.

Utdelningsbeloppet i XACT Bear har fastställts till totalt 
1 343 000 SEK, motsvarande 0,02 SEK per andel.

Övriga fonder lämnar ingen utdelning. 

De som är registrerade fondandelsägare i XACT Bear på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 11 mars 2010.

Schema för utdelning i XACT Bear är följande: 

Mars
10      Information om fastställd utdelning
11      Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning 
12      Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
16      Avstämningsdag
19      Utbetalningsdag

För ytterligare information hänvisas till XACT Fonder AB, tel: 08 701 40 00

Börsen idag

OMXS30GI +0,21%
OBX +0,76%
Energi +0,17%
Verkstad -0,62%

Valutakurser

USD/SEK (8,22) -0,31%
EUR/SEK (10,19) +0,38%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 22:02, 2018-03-24
OBXEXDBULL +1,32%
OBXEXACT +0,76%
XACT NORDEN 30 +0,34%
XACT RAVAROR +0,24%
XACT SMAC +0,24%
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 03:28, 2018-03-24
OBXEXDBEAR -1,33%
XACT BULL 2 -0,16%
XACT BULL -0,12%
XACT OMXS30 -0,06%
XACT OBLIGATION -0,02%
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 03:28, 2018-03-24

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.