Nyhet

Nedläggning av XACT Europe Bull och XACT Europe Bear

Måndagen den 25 februari 2013 är den sista dagen som det går att sälja fondandelar i XACT Europe Bull och XACT Europe Bear över börsen.

Läs mer

NAV-kursen finner ni efter avnotering via Handelsbankens hemsida. 

Klicka in på Fonder, Fonder och kurser sedan Börshandlade fonder.

I mars 2013 kommer fonden att upplösas efter att fondens samtliga innehav har avyttrats. Sådan avyttring kommer att ske omkring den 6 mars 2013. Fonderna kommer därefter övertas av förvaringsinstitutet för avveckling. De som inte avyttrat sina fondandelar senast måndagen den 25 februari 2013 kommer att få sin likvid för inlösta fondandelar utbetald efter förvaringsinstitutets avveckling, vilket beräknas vara klart i mitten av mars. Försäljningslikviden kommer att sättas in på det avkastningskonto som finns kopplat till din depå eller VP-konto. Lär mer här.

Börsen idag

OMXS30GI +0,21%
OBX +0,76%
Energi +0,17%
Verkstad -0,62%

Valutakurser

USD/SEK (8,22) -0,31%
EUR/SEK (10,19) +0,38%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 22:02, 2018-03-24
OBXEXDBULL +1,32%
OBXEXACT +0,76%
XACT NORDEN 30 +0,34%
XACT RAVAROR +0,24%
XACT SMAC +0,24%
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 03:28, 2018-03-24
OBXEXDBEAR -1,33%
XACT BULL 2 -0,16%
XACT BULL -0,12%
XACT OMXS30 -0,06%
XACT OBLIGATION -0,02%
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 03:28, 2018-03-24

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.