Nyhet

Nordiska ETF-marknaden april 2012

ETF-andelen av total börshandel ökade i Sverige och Nasdaq OMX noterade den första optionen på en ETF i Sverige.

Läs mer

Läs hela månadsbrevet med statistik här.

Börsen idag

OMXS30GI +0,64%
OBX +0,22%
Energi +0,06%
Verkstad +1,42%

Valutakurser

USD/SEK (9,30) +0,04%
EUR/SEK (10,47) +0,16%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 21:43, 2019-04-22
XACT RAVAROR +2,09%
XACT BULL 2 +1,65%
XACT BULL +1,23%
XACT OMXS30 +0,75%
XACT NORDEN 30 +0,69%
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 21:52, 2019-04-22
XACT BEAR 2 -1,70%
XACT BEAR -1,25%
XACT OMXC25 -0,72%
XACT OBLIGATION +0,04%
OBXEXACT +0,22%
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 21:52, 2019-04-22

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.