Nyhet

Utdelningar från XACTs fonder

Utdelningar i XACT Bear, XACT Bull, XACT Bear 2 och XACT Bull 2 kommer ske enligt följande schema:

Läs mer

14/3 Utdelningens storlek meddelas efter marknadens stängning

15/3  Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

16/3  Ex.dag - fondandelarna handlas exklusive utdelning

23/3  Utbetalningsdag SEK

För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 15 mars 2012. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 15 mars 2012. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen.

Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 15 mars 2012. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.

Varför lämnar fonderna utdelningar?
Precis som de flesta andra svenska fonder, lämnar fonderna utdelning för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fonden för dess skattepliktiga resultat, dels av fondandelsägaren vid försäljning av fondandelar.

Vad händer på ex-dagen?
Allt annat lika kommer kursen på fondandelarna att sjunka med utdelningens storlek på Ex-dagen.     

Varför lämnas inte en utdelningsprognos?
Utdelningens storlek bestäms av fondens skattepliktiga resultat. Denna utdelning ska fördelas på antalet utestående andelar. Eftersom fondens storlek, dvs antalet  utestående andelar som utdelningen ska fördelas på, dagligen kan förändras, lämnas inte någon prognos i förväg. 

Har inte beskattningen av fonder ändrats så att svenska fonder inte längre måste göra en utdelning?
Jo, men årets utdelning härör sig till förra årets resultat. Den 1 januari 2012 förändrades beskattningen av fonder. Tidigare skedde utdelningen från svenska fonder av skatteskäl. I och med förändringen kommer svenska fonder från och med nästa år inte att behöva lämna någon utdelning. Istället betalar fondandelsägaren en schablonskatt. Årets utdelning härrör från förra årets resultat, det vill säga innan förändringen trädde ikraft. Mer om den nya skattelagstiftningen kan du läsa påHandelsbankens websida.

Börsen idag

OMXS30GI +0,21%
OBX +0,76%
Energi +0,17%
Verkstad -0,62%

Valutakurser

USD/SEK (8,22) -0,31%
EUR/SEK (10,19) +0,38%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 22:02, 2018-03-24
OBXEXDBULL +1,32%
OBXEXACT +0,76%
XACT NORDEN 30 +0,34%
XACT RAVAROR +0,24%
XACT SMAC +0,24%
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 03:43, 2018-03-24
OBXEXDBEAR -1,33%
XACT BULL 2 -0,16%
XACT BULL -0,12%
XACT OMXS30 -0,06%
XACT OBLIGATION -0,02%
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 03:43, 2018-03-24

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.