Nyhet

Utdelningsbelopp fastställda

Utdelningsbeloppen för XACT Bear, XACT Bear 2, XACT Bull och XACT Bull 2 är nu fastställda enligt nedan:

Läs mer

Fond

Valuta

Utdelning per andel

Antal andelar

Total utdelning

XACT Bear

SEK

0,26

54 600 000

14 196 000

XACT Bear 2

SEK

0,83

5 350 000

4 440 500

XACT Bull

SEK

1,58

6 350 000

10 033 000

XACT Bull 2

SEK

2,30

3 800 000

8 740 000

Se pressmeddelande här.

Utdelningarna kommer ske enligt följande schema:

14/3 Utdelningens storlek meddelas efter marknadens stängning

15/3  Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

16/3  Ex.dag - fondandelarna handlas exklusive utdelning

23/3  Utbetalningsdag SEK

För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 15 mars 2012. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 15 mars 2012. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen.

Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 15 mars 2012. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.

 

Varför lämnar fonderna utdelningar?
Precis som de flesta andra svenska fonder, lämnar fonderna utdelning för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fonden för dess skattepliktiga resultat, dels av fondandelsägaren vid försäljning av fondandelar.

Vad händer på ex-dagen?
Allt annat lika kommer kursen på fondandelarna att sjunka med utdelningens storlek på Ex-dagen.

Varför lämnas inte en utdelningsprognos?
Utdelningens storlek bestäms av fondens skattepliktiga resultat. Denna utdelning ska fördelas på antalet utestående andelar. Eftersom fondens storlek, dvs antalet  utestående andelar som utdelningen ska fördelas på, dagligen kan förändras, lämnas inte någon prognos i förväg.

För ytterligare information kontakta XACT på 08 - 701 40 00

Börsen idag

OMXS30GI +0,21%
OBX +0,76%
Energi +0,17%
Verkstad -0,62%

Valutakurser

USD/SEK (8,22) -0,31%
EUR/SEK (10,19) +0,38%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 22:02, 2018-03-24
OBXEXDBULL +1,32%
OBXEXACT +0,76%
XACT NORDEN 30 +0,34%
XACT RAVAROR +0,24%
XACT SMAC +0,24%
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 03:28, 2018-03-24
OBXEXDBEAR -1,33%
XACT BULL 2 -0,16%
XACT BULL -0,12%
XACT OMXS30 -0,06%
XACT OBLIGATION -0,02%
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 03:28, 2018-03-24

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.