Nyhet

Strategimodellernas utveckling

Här följer en uppdatering av strategimodellernas utveckling under april samt dess val av exponering för maj.

Läs mer

 

Sektorstrategin

Under april gick de utvalda sektorerna sämre än marknaden. Resultat för strategin blev +0.05% jämfört med Norden 120 som slutade på +0.77%. Med andra ord så gick strategin 0.72% procentenheter sämre än marknaden. Bank var den sektor som gick bäst med en avkastning på +4.40%. Sämst gick Energi med -2.78%.

För maj görs följande förändringar, Bank och Energi ersätts med Bygg och Fastighet samt Basindustri. För maj följer alltså strategin Bygg & Fastighet, Verkstad och Basindustri.

 

Momentumstrategin

För april var det aktier som modellen hade valt ut och det visade sig vara ett fortsatt bra val då tillgångslaget avkastade +2.17%. Avkastning för de övriga tillgångslagen blev: Obligationer +0.96% och Råvaror  -5.90% (SEK). Avkastningen för en likaviktad portfölj var -0.90%.

För maj månad så fortsätter modellen välja tillgångsslaget Aktier.

 

Likaviktade strategin

Avkastningen för den likaviktade strategin uppgick till -0.90% jämfört med OMXS30-index som avkastade 2.17%. Då den likaviktade strategin är statisk görs  inga månadsvisa val . 

Mvh Xact

Börsen idag

OMXS30GI +0,21%
OBX +0,76%
Energi +0,17%
Verkstad -0,62%

Valutakurser

USD/SEK (8,22) -0,31%
EUR/SEK (10,19) +0,38%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 22:02, 2018-03-24
OBXEXDBULL +1,32%
OBXEXACT +0,76%
XACT NORDEN 30 +0,34%
XACT RAVAROR +0,24%
XACT SMAC +0,24%
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 03:28, 2018-03-24
OBXEXDBEAR -1,33%
XACT BULL 2 -0,16%
XACT BULL -0,12%
XACT OMXS30 -0,06%
XACT OBLIGATION -0,02%
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 03:28, 2018-03-24

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.