Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden augusti 2019

Den nordiska ETF-marknaden augusti 2019

Läs mer

Under augusti uppgick ETF-handeln till ca 9,6 Mdr SEK (6,5 Mdr SEK i juli) varav ca 7,9 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 96%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i augusti svarade ETF-handeln för ca 2,5%.

Läs hela rapporten här.  

Börsen idag

OMXS30GI +0,68%
OBX +0,66%
Energi +0,84%
Verkstad +0,95%

Valutakurser

USD/SEK (9,40) +0,06%
EUR/SEK (10,45) -0,08%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:56, 2019-12-14
XACT BULL 2 +1,39%
OBXEXDBULL +1,29%
XACT BULL +1,03%
XACT OMXS30 +0,67%
OBXEXACT +0,66%
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 03:51, 2019-12-14
XACT BEAR 2 -1,39%
OBXEXDBEAR -1,27%
XACT BEAR -1,04%
XACT OBLIGATION -0,10%
XACT OMXC25 +0,10%
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 03:51, 2019-12-14

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.