Nyheter

Nyhet

Omvänd split i Xact Bear & Xact Bear 2

Styrelsen i Handelsbanken Fonder AB har beslutat att genomföra en sammanläggning (omvänd split) i de börshandlade fonderna Xact Bear och Xact Bear 2.

Läs mer

Sammanläggningen genomförs eftersom andelskursena i dessa fonder nu är så låga att det påverkar handeln. Detta har att göra med att den minsta skillnaden mellan köp- och säljkurserna (spreaden) i dessa fonder är fem öre på börsen och om andelskursen då är låg så blir den procentuella spreaden hög. Efter att man genomfört sammanläggningen så kommer denna spread kunna vara lägre och fonderna blir billigare för våra kunder att handla och därmed mer effektiva.

Villkoret för den omvända spliten för Xact Bear är 1:10. Varje 10-tal fondandelar byts mot en (1) fondandel. Villkoret för den omvända spliten för Xact Bear 2 är 1:3. Varje 3-tal fondandelar byts mot en (1) fondandel. Avrundning sker nedåt.

Sammanläggningen kommer att genomföras enligt följande schema:

Omvänd split

Xact Bear – Sammanläggning av fondandelar 1:10 

Detta händer vid sammanläggningen: Från och med den 9 oktober (Ex-dagen) sker handeln i Xact Bear med sammanlagda fondandelar. Öppningskursen kommer denna dag vara cirka 10 gånger högre jämfört med dagen innan sammanslagningen då antalet fondandelar är 10 gånger färre. De sammanlagda (nya) fondandelarna kommer att redovisas på din depå i enlighet med din depåbanks rutiner.

Exempel: Äger du 625 fondandelar före den omvända spliten kommer du efter den omvända spliten att äga 625/10 = 62,5 andelar. Då avrundning sker nedåt kommer du att äga 62 andelar och få likvid för 0,5 andelar. Likvid för udda andelar kommer att utbetalas till kontot knutet till ditt VP-konto eller depå omkring den 24 oktober 2013.

Värdet på fondinnehavet påverkas inte av sammanläggningen

På Ex-dagen den 9 oktober 2013 kommer varje fondandels värde (NAV-kurs) vara cirka 10 gånger större jämfört med dagen innan sammanläggningen. Fondens totala marknadsvärde kommer inte att påverkas som en följd av sammanläggningen av andelarna.

Fondandelsägare som äger färre än 10 fondandelar kommer att få hela sitt innehav avyttrat. Andelsägare med ett innehav som inte är jämnt delbart med 10 kan köpa andelar över börsen till sedvanligt courtage i syfte att få ett innehav jämnt delbart med 10. Sådant köp måste ske senast den 8 oktober 2013.

Omvsplit2

Xact Bear 2 – Sammanläggning av fondandelar 1:3 

Detta händer vid sammanläggningen: Från och med den 9 oktober (Ex-dagen) sker handeln i Xact Bear 2 med sammanlagda fondandelar. Öppningskursen kommer denna dag vara cirka tre gånger högre jämfört med dagen innan sammanslagningen då antalet fondandelar är tre gånger färre. De sammanlagda (nya) fondandelarna kommer att redovisas på din depå i enlighet med din depåbanks rutiner.

Exempel: Äger du 185 fondandelar före den omvända spliten kommer du efter den omvända spliten att äga 185/3 = 61,66 andelar. Då avrundning sker nedåt kommer du att äga 61 andelar och få likvid för 0,66 andelar. Likvid för udda andelar kommer att utbetalas till kontot knutet till ditt VP-konto eller depå omkring den 24 oktober 2013.

Värdet på fondinnehavet påverkas inte av sammanläggningen

På Ex-dagen den 9 oktober 2013 kommer varje fondandels värde (NAV-kurs) vara cirka tre gånger större jämfört med dagen innan sammanläggningen. Fondens totala marknadsvärde kommer inte att påverkas som en följd av sammanläggningen av andelarna.

Fondandelsägare som äger färre än tre fondandelar kommer att få hela sitt innehav avyttrat. Andelsägare med ett innehav som inte är jämnt delbart med tre kan köpa andelar över börsen till sedvanligt courtage i syfte att få ett innehav jämnt delbart med tre. Sådant köp måste ske senast den 8 oktober 2013.

Omvsplit3

Nyhet

Nedläggning av Xact Europe Bull och Xact Europe Bear

De börshandlade fonderna Xact Europe Bull och Xact Europe Bear kommer att läggas ned. Måndagen den 25 februari 2013 är sista dagen som det går att sälja fondandelar i Xact Europe Bull och Xact Europe Bear över börsen.

Läs mer

För de innehavare som då ännu inte sålt sina andelar kommer en inlösen att ske av hela innehavet och likvid utbetalas till andelsägarens avkastningskonto så snart förvaringsinstitutet (Skandinaviska Enskilda Banken) avvecklat fonden.

Fram till och med den 25 februari 2013 kommer handeln i fonderna att ske på vanligt sätt; köp och försäljningar sker över börsen genom din internetbank, mäklare eller bankkontor. Läs mer här i brev som skickats ut till registrerade fondandelsägare.

Nyhet

Utdelningsbelopp fastställda

Utdelningsbeloppen för XACT Bear, XACT Bear 2, XACT Bull och XACT Bull 2 är nu fastställda enligt nedan:

Läs mer

Fond

Valuta

Utdelning per andel

Antal andelar

Total utdelning

XACT Bear

SEK

0,26

54 600 000

14 196 000

XACT Bear 2

SEK

0,83

5 350 000

4 440 500

XACT Bull

SEK

1,58

6 350 000

10 033 000

XACT Bull 2

SEK

2,30

3 800 000

8 740 000

Se pressmeddelande här.

Utdelningarna kommer ske enligt följande schema:

14/3 Utdelningens storlek meddelas efter marknadens stängning

15/3  Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

16/3  Ex.dag - fondandelarna handlas exklusive utdelning

23/3  Utbetalningsdag SEK

För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 15 mars 2012. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 15 mars 2012. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen.

Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 15 mars 2012. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.

 

Varför lämnar fonderna utdelningar?
Precis som de flesta andra svenska fonder, lämnar fonderna utdelning för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fonden för dess skattepliktiga resultat, dels av fondandelsägaren vid försäljning av fondandelar.

Vad händer på ex-dagen?
Allt annat lika kommer kursen på fondandelarna att sjunka med utdelningens storlek på Ex-dagen.

Varför lämnas inte en utdelningsprognos?
Utdelningens storlek bestäms av fondens skattepliktiga resultat. Denna utdelning ska fördelas på antalet utestående andelar. Eftersom fondens storlek, dvs antalet  utestående andelar som utdelningen ska fördelas på, dagligen kan förändras, lämnas inte någon prognos i förväg.

För ytterligare information kontakta XACT på 08 - 701 40 00

Pressmeddelande

XACT Bull 2 - Bästa Sverigefond 2010

XACT Bull 2 blev utan konkurrens 2010 års bästa Sverigefond med en avkastning på 46,6% under året.

Läs mer

Pressmeddelande

XACT lanserar nya börshandlade fonder

XACT har noterat två nya börshandlade fonder på Stockholmsbörsen. De nya fonderna, XACT Europe Bull 2 och XACT Europe Bear 2 följer Dow Jones EURO STOXX 50 Index, vilket speglar utvecklingen av de 50 största aktierna i Euroland.

Läs mer

Fonderna har en hävstång på 2 som innebär en daglig värdeökning i XACT Europe Bull 2 med ca två procent om index stiger med en procent. XACT Europe Bear 2, som har en negativ eller omvänd exponering, rör sig i motsatt riktning mot indexutvecklingen, med en hävstång på 2. Fonderna handlas på Stockholmsbörsen i svenska kronor och är de enda i sitt slag i Sverige. Förvaltningsavgiften är 0,6 %. Handelsbanken, Carnegie och Erik Penser är marknadsgaranter för fonderna.  

"XACT Fonder var först i världen med att lansera börshandlade fonder med hävstång och vi har idag totalt åtta hävstångsfonder, säger Henrik Norén VD för XACT Fonder. "Vi upplever en stor efterfrågan på denna fondtyp och det känns därför naturligt att nu erbjuda europeisk exponering under samma koncept."

"Dow Jones EURO STOXX 50 Index är det mest valda indexet för börshandlade produkter eftersom det erbjuder likvid exponering mot Europas ledande storbolag i en produkt" säger Ricardo Manrique, VD för STOXX Ltd. "Indexet är det logiska valet när XACT nu expanderar sitt utbud av hävstångsfonder".

XACTs hävstångsfonder är ofta de värdepapper som handlas mest på Stockholmsbörsen, Oslo Børs och Burgundy. Som den ledande utgivaren av ETFer på den nordiska marknaden erbjuder XACT Fonder för närvarande 14 börshandlade fonder på Stockholmsbörsen och Oslo Børs. 

 

För ytterligare information kontakta: 
Henrik Norén, VD XACT Fonder AB, tfn: 08-701 1222

Läs in fler nyheter

Börsen idag

OMXS30GI +0,14%
OBX +0,72%
Energi -0,21%
Verkstad -0,60%

Valutakurser

USD/SEK (9,70) +0,29%
EUR/SEK (10,69) +0,06%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:02, 2019-09-21
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 15:19, 2019-09-21
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 15:19, 2019-09-21

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.