Nyheter

Nyhet

Utdelningsschema - XACT Högutdelande

Utdelning 2018 XACT Högutdelande

Läs mer

Utdelning från XACT Högutdelande kommer att ske enligt nedanstående schema.

  • 2 maj 2018 Information om utdelning per andel meddelas
  • 22 maj 2018 sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
  • 23 maj 2018 Ex. dag - fonden handlas exklusive rätt till utdelning
  • 29 maj 2018 Likviddag

Nyhet

Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd.

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond har fastställts till SEK 4,00 % av andelsvärdet (NAV) beräknat per stängning den 12/6 2017.

Läs mer

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 13 juni 2017.

Utdelningen kommer att ske enligt nedanstående schema:

1 juni 2017 Information om utdelning per andel meddelas

12 juni 2017 Utdelningen fastställs i belopp per andel och kommuniceras

13 juni 2017 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

14 juni 2017 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning

15 juni 2017 Avstämningsdag

20 juni 2017 Likviddag

Nyhet

Utdelningsschema - XACT OMXSB Utd

Utdelning från XACT OMXSB Utdelande kommer att ske enligt nedanstående schema.

Läs mer

1 juni 2017 Information om utdelning per andel meddelas

13 juni 2017 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

14 juni 2017 Ex. dag - fonden handlas exklusive rätt till utdelning

15 juni 2017 Avstämningsdag

20 juni 2017 Likviddag

Nyhet

Fastställt utdelningsbelopp i XACT OMXSB Utd.

Utdelningsbeloppet i XACT OMXSB Utd. har fastställts till 13.31 SEK per andel.

Läs mer

Utdelningsbeloppet motsvarar 3,5 % av fondens andelsvärde vid stängning per 2016-06-07.

Nyhet

Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd.

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond har fastställts till SEK 3,5 % av andelsvärdet (NAV) beräknat per stängning den 7/6 2016.

Läs mer

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 8 juni 2016.

Utdelningen kommer att ske enligt nedanstående schema:

1 juni 2016 Information om utdelning per andel meddelas

7 juni 2016 Utdelningen fastställs i belopp per andel och kommuniceras

8 juni 2016 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

9 juni 2016 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning

10 juni 2016 Avstämningsdag

15 juni 2016 Likviddag


Läs in fler nyheter

Börsen idag

OMXS30GI -0,12%
OBX +0,04%
Energi +0,67%
Verkstad +0,34%

Valutakurser

USD/SEK (9,52) +0,01%
EUR/SEK (10,55) -0,06%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:25, 2020-01-20
XACT OMXC25 +0,29%
XACT SMAC +0,21%
XACT BEAR 2 +0,21%
XACT BEAR +0,16%
OBXEXDBEAR +0,05%
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:38, 2020-01-20
XACT BULL 2 -0,23%
XACT BULL -0,17%
XACT OMXS30 -0,16%
OBXEXACT -0,10%
OBXEXDBULL -0,05%
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:38, 2020-01-20

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.