Nyheter

Pressmeddelande

Ändrad noteringsvaluta i XACT F Euro och XACT Nordic 30

Från och med torsdagen den 15 januari kommer de börshandlade fonderna XACT FTSE RAFI Fundamental Euro som handlas under kortnamn XACT F Euro, samt XACT Nordic 30 att handlas i SEK istället för EUR på Stockholmsbörsen.

Läs mer

Från och med torsdagen den 15 januari kommer de börshandlade fonderna XACT FTSE RAFI Fundamental Euro som handlas under kortnamn XACT F Euro, samt XACT Nordic 30 att handlas i SEK istället för EUR på Stockholmsbörsen. Ändringen sker för att underlätta handeln för svenska investerare som härmed slipper valutaväxlingar inför handel i värdepappren. Fondernas förvaltning och underliggande tillgångar kommer inte att påverkas och därmed har fonderna samma risk och avkastning som tidigare. Fondernas redovisningsvaluta är oförändrad i EUR. Det är i denna valuta som fondens avkastning mäts och rapporteras i, i enlighet med tidigare principer. Mer information om XACT Fonder finns på www.xact.se. Frågor besvaras även av Jacob Sternius, XACT Fonder, Tel 070 525 81 77

Nyhet

Dagens avkastning i Bull och Bear

dag, den 10 december 2008, på eftermiddagen var indexutvecklingen runt noll medan Bull visade en uppgång på ca 2,8% och Bear visade en nedgång på ca 1,2%.

Läs mer

Idag, den 10 december 2008, på eftermiddagen var indexutvecklingen runt noll medan Bull visade en uppgång på ca 2,8% och Bear visade en nedgång på ca 1,2%. Fondernas avkastning jämfört med index ser därmed ut att skilja sig från det normala. Det är viktigt att poängtera att fonderna fungerar som de ska. Skillnaderna mellan index och Bull och Bear idag beror till största delen på två mäteffekter; 1. Börsen igår förändrade sig från det att fonderna stängde vid 17.20 till dess att börsen stängde vid 17.30. 2. Sista avslut i fonderna, men framförallt Bull, skilde sig från den teoretiska kursen vid 17,20. Mer om dessa effekter kan man läsa om på vår hemsida. 

Pressmeddelande

Ändring i fondbestämmelser

Ändring i fondbestämmelser

Läs mer

XACT fonder gör ändringar i fondbestämmelserna för alla XACTs svensknoterade fonder.

Pressmeddelande

Återupptagen handel i XACT Bull ochXACT Bear

Återupptagen handel i XACT Bull ochXACT Bear

Läs mer

XACT beslutade idag (den 15 oktober) på morgonen att inte starta handeln i fonderna XACT Bull och XACT Bear. Skälet till handelsstoppet var ett misstänkt fel i de filer som skickas till fondernas marknadsgaranter. Handelsstoppet vidtogs som en säkerhetsåtgärd för att utreda om något fel förelåg. Det visade sig att så inte var fallet, varför handeln återupptogs 10,20.

Pressmeddelande

Förändringar i XACTs styrelse

XACT Fonder AB, som är ett dotterbolag till Handelsbanken, har vid XACTs extra bolagsstämma i september 2008 utsett Claes Norlén, chef för Handelsbanken Kapitalförvaltning, till styrelseledamot för XACT Fonder.

Läs mer

XACT Fonder AB, som är ett dotterbolag till Handelsbanken, har vid XACTs extra bolagsstämma i september 2008 utsett Claes Norlén, chef för Handelsbanken Kapitalförvaltning, till styrelseledamot för XACT Fonder. Claes efterträder Patrik Hertsberg som lämnar styrelsen. För ytterligare information kontakta: Henrik Norén, VD, tfn 08-701 1222 Marknaden för börshandlade fonder har haft en kraftig tillväxt i Europa sedan år 2000. XACT Fonder är marknadsledare inom börshandlade fonder ("ETF") i Norden. XACT lanserade år 2000 Nordens första börshandlade fond. Idag finns det sju XACT-fonder noterade i Stockholm, tre i Oslo och en i Helsingfors.

Läs in fler nyheter

Börsen idag

OMXS30GI -0,12%
OBX +0,04%
Energi +0,67%
Verkstad +0,34%

Valutakurser

USD/SEK (9,52) +0,01%
EUR/SEK (10,55) -0,06%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:25, 2020-01-20
XACT OMXC25 +0,29%
XACT SMAC +0,21%
XACT BEAR 2 +0,21%
XACT BEAR +0,16%
OBXEXDBEAR +0,05%
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:38, 2020-01-20
XACT BULL 2 -0,23%
XACT BULL -0,17%
XACT OMXS30 -0,16%
OBXEXACT -0,10%
OBXEXDBULL -0,05%
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:38, 2020-01-20

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.