Nyheter

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden november 2015

Under november 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till 11,7 Mdr SEK (13,1 Mdr SEK i oktober). Sverige svarade för ca 9 Mdr SEK och Xacts andel av handeln var 95%. Av den totala börsomsättningen i Sverige svarade ETF-handeln för drygt 2%. 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden oktober 2015

Nordiska ETF-marknaden oktober 2015

Läs mer

Under oktober 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till 13,1 Mdr SEK (19,9 Mdr SEK i september). Sverige svarade för ca 9 Mdr SEK och Xacts andel av handeln var 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige svarade ETF-handeln för drygt 2,3%. 

Nyhet

XACT OMXS30 fyller 15 år!

Idag den5 november firar vi vårt 15-årsjubileum genom att öppna börsen för handeln! Xact lanserade den första börshandlade fonden (ETF) i Norden redan år 2000 då XACT OMXS30 noterades på NASDAQ OMX Stockholm.

Läs mer

Efter att ha lanserat den första ETF:en blev Xact dessutom först i världen med att ge ut börshandlade fonder med hävstång, då XACT Bull och XACT Bear lanserades 2005.

Idag är Xact den största utgivaren av ETF:er i Norden och globalt i termer av nordisk exponering.

Användandet av ETF:er växer dramatiskt världen över och totalt förvaltat kapital passerade under maj 2015 3.000 miljarder USD. I dagens globala ETF-utbud kan investerare hitta allt från mycket nischade investeringsstrategier till byggstenar för att sätta samman en hel portföljlösning bestående av flera tillgångsslag. ETF:er har gett enskilda privatpersoner möjligheter att investera i samma enkla, kostnadseffektiva och transparenta produkter som professionella investerare – till samma pris. 

”Även om vi är stolta över att vara pionjärer på den svenska marknaden och att vi arbetar för att öka användandet av ETF:er så är vi förvånande över att den nordiska marknaden släpar efter den internationella utvecklingen. Vi ser faktiskt inga skäl till varför inte nordiska investerare, professionella eller småsparare, efterfrågar dessa kostnadseffektiva investerings- och sparprodukter i samma utsträckning som i andra länder”, säger Carl Cederschiöld, VD Xact Kapitalförvaltning AB.

”Det finns mer som pekar på en ökad användning av ETF:er. Kommande provisionsförbud gynnar investeringsprodukter som är enkla, prisvärda och transparenta. Vi ser också en ökad digitalisering av rådgivnings- och spartjänster. Som i många andra branscher så leder digitalisering till att fler får tillgång till ett bredare utbud till lägre pris. Internationellt har detta gått hand i hand med ökad användning av ETF:er”, avslutar Carl Cederschiöld.  

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden september 2015

Nordiska ETF-marknaden september 2015

Läs mer

Under september 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till 19,9 Mdr SEK (17,3 Mdr SEK i augusti), den högsta sedan oktober 2014. Sverige svarade för ca 14,6 Mdr SEK och Xacts andel av handeln var drygt 97%. Av den totala börsomsättningen i Sverige svarade ETF-handeln för ca 4,1% att jämföras med 3,7% i augusti. 

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden augusti 2015

Nordiska ETF-marknaden augusti 2015

Läs mer

Under augusti 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 17,3 Mdr SEK (10,4 Mdr SEK i juli), varav Sverige svarade för ca 12,8 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige svarade ETF-handeln för ca 3,7% att jämföras med 2,3% i juli. 

Läs in fler nyheter

Börsen idag

OMXS30GI -0,12%
OBX +0,04%
Energi +0,67%
Verkstad +0,34%

Valutakurser

USD/SEK (9,52) +0,01%
EUR/SEK (10,55) -0,06%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:25, 2020-01-20
XACT OMXC25 +0,29%
XACT SMAC +0,21%
XACT BEAR 2 +0,21%
XACT BEAR +0,16%
OBXEXDBEAR +0,05%
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:38, 2020-01-20
XACT BULL 2 -0,23%
XACT BULL -0,17%
XACT OMXS30 -0,16%
OBXEXACT -0,10%
OBXEXDBULL -0,05%
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:38, 2020-01-20

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.