Pressmeddelande

Ny fundamental indexfond

En ny fundamental indexfond noteras på Stockholmsbörsen

Läs mer

Imorgon noteras XACTs nionde ETF ("Exchange Traded Fund") på Stockholmsbörsen: XACT F Sweden - en indexfond som styrs av företagens fundamentala nyckeltal. Stockholm den 26 mars 2007 "Fonden är mycket intressant för både privatpersoner och institutioner genom sin möjlighet till god avkastning och bred riskspridning till en låg avgift på 0,5 procent." säger Dag Tjernsmo, VD för XACT Fonder I USA har fundamentalviktade index rönt stort intresse efter att man funnit att de ger bättre avkastning än kapitalviktade index. I Sverige har fundamentalindexet visat på 10,5 procentenheters årlig överavkastning jämfört med det breda kapitalviktade OMXSB-indexet (perioden 1999-12-31 - 2006-12-31). "För de som jämförs mot traditionella index är XACT F Sweden en högintressant investeringsmöjlighet. I debatten om höga fondavgifter tycker vi dessutom att det är roligt att göra denna fond tillgänglig på samma goda villkor för såväl privatpersoner som för stora institutioner." säger Dag Tjernsmo. Indexet beräknas genom att bolagens nyckeltal ligger till grund för indexvikter, och inte börsvärde som används i de flesta andra index. Förenklat kan man säga att kapitalviktade index har den oönskade effekten att de överviktar i övervärderade bolag och underviktar i undervärderade bolag. För att undvika denna effekt behöver man vikta bolag på andra kriterier än på börsvärdet. Fundamentalmetodiken löser detta genom att använda fundamentala faktorer (försäljning, kassaflöde, utdelningar och eget kapital) som grundval för indexvikter. "Detta är en idé som har testats mot kapitalviktade index i de 23 länder som utgör FTSE Developed World Index och den skapar ett mervärde i samtliga länder. Idén har stor teoretisk och praktisk betydelse och utgör det mest signifikanta investeringskoncept jag någonsin har sett." säger Rob Arnott, styrelseordförande i Research Affiliates och upphovsman till fundamental indexering. För ytterligare information, kontakta gärna: Dag Tjernsmo, VD, XACT Fonder AB, Tel. +46 8 701 3756 Henrik Norén, XACT Fonder AB, Tel. +46 8 701 1222 XACT Fonder grundades år 2000 och är idag marknadsledande inom börsnoterade fonder i Norden. XACT lanserade år 2000 Nordens första börshandlade fond. Den 20 februari 2007 finns det sex XACT fonder noterade på Stockholmsbörsen, en på Oslo Börs och en på Helsingforsbörsen. XACT fonderna erbjuds av XACT Fonder i Sverige, Handelsbanken Fondförvaltning i Norge och Handelsbanken Fondbolag i Finland. Det totala förvaltade kapitalet i XACT Fonder uppgår till över 20 miljarder kronor. Fondbolaget är ett dotterbolag inom Handelsbanken, en av Sveriges ledande aktörer inom kapitalförvaltning. XACT Fonder AB, Blasieholmstorg 12, 106 70 Stockholm, Sverige, Tel. 08-701 4000, Fax 08-701 3833, xact@handelsbanken.se , www.xact.se. #smallText#En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. "FTSE®" is a trade mark jointly owned by the London Stock Exchange Plc and the Financial Times Limited and is used by the FTSE International Limited under Licence. "Research Affiliates", "RAFI" and "Fundamental Index" are trade marks of Research Affiliates LLC ("RA"). The FTSE Research Affiliates are calculated by FTSE International Limited ("FTSE®") in conjunction with Research Affiliates LLC ("RA"). Neither FTSE nor RA sponsors, endorses or promotes this product and are not in any way connected to it and do not accept any responsibility in relation to this issue, operation and trading. All copyright in the index values and constituent lists vests in FTSE. All rights in and to the RA fundamental indexing methodology used in calculation of the FTSE Research Affiliates Fundamental Indexes vest in RA. XACT Fonder AB has obtained full licence from FTSE to use such copyright in the creation of this product. Patent pending. Publ. Nos. US-2005-0171884-A1, US-2006-0015433-A1 and WO 2005/076812.#endSmallText#