Pressmeddelande

XACT VINX30 byter namn till XACT Nordic 30

Den 1 december 2007 byter den börshandlade indexfonden XACT VINX30 namn till XACT Nordic 30.

Läs mer

Stockholm den 29 november 2007 Pressmeddelande Den 1 december 2007 byter den börshandlade indexfonden XACT VINX30 namn till XACT Nordic 30. Fondens ISIN-kod är oförändrad. Anledningen till namnbytet är att tydliggöra fondens inriktning och exponering. XACT Nordic 30 är en börsnoterad fond som följer VINX30 index. Fonden erbjuder en kostnadseffektiv placering som representerar utvecklingen av de 30 mest omsatta aktierna på de nordiska börserna. XACT Nordic 30 är den enda börshandlade fonden i världen som ger exponering mot den nordiska regionen. Fonden har sedan start, 2006-05-04, avkastat 12,8 %. Den väldiversifierade Norden-exponering som fonden erbjuder har visat sig ge en bättre avkastning än Stockholmsbörsen* som för motsvarande period avkastat 3,8 %. Börshandlade indexfonder kännetecknas främst av handel i realtid och låga avgifter. Fonderna passar därmed placerare med såväl kortsiktig som långsiktig placeringshorisont.