Pressmeddelande

Ändring i fondbestämmelser

Ändring i fondbestämmelser

Läs mer

XACT fonder gör ändringar i fondbestämmelserna för alla XACTs svensknoterade fonder.