Pressmeddelande

Börsposter avskaffas i praktiken för börshandlade fonder

Börsposter avskaffas i praktiken för börshandlade fonder

Läs mer

Stockholm den 2 januari 2008 Pressmeddelande Börsposter avskaffas i praktiken för börshandlade fonder Idag, den 2 januari 2008, får OMX Nordiska Börs Stockholms (Stockholmsbörsen) lista för börshandlade fonder nya börsposter. Börsposterna sänks för samtliga noterade fonder till en (1) andel, vilket gör att börsposterna i praktiken avskaffas. Tidigare har börsposternas storlek varierat mellan 25 till 100 fondandelar beroende på fond, vilket gjort att börspostens värde varierat mellan ca 2 300 kronor till ca 17 000 kronor. "Att börsposten sätts till en andel gör att det blir enklare att handla enstaka andelar och udda poster. Denna förbättring gagnar främst privatpersoner och mindre investerare som funnit det opraktiskt med höga värden på börsposter" säger Jacob Sternius, produktutvecklare hos Xact Fonder. "Detta följer även den internationella standarden för ETFer (Exchange Traded Funds) som handlas på detta sätt i exempelvis Tyskland, Frankrike och Italien."

Fondens kortnamn

Ny börspost

Kurs per andel* och därmed ny börspost

Tidigare börspost

Cirkavärde på tidigare börspost*

Xact OMXS30

1

108 SEK

50

5 379 SEK

Xact OMXSB

1

336 SEK