Pressmeddelande

Meddelande till andelsägare av placeringsfonden XACT OMXH25™

Handelsbanken Fondbolag Ab har beslutat den 28.12.2008 att upplösa Placeringsfonden XACT OMXH25™.

Läs mer

Handelsbanken Fondbolag Ab har beslutat den 28.12.2008 att upplösa Placeringsfonden XACT OMXH25™. Fondens kapital har sjunkit under den i lagen om placeringsfonder angivna minimigränsen. Teckningar och inlösningar har avbrutits. De fonduppdrag som mottagits innan beslutet om upplösningen tagits verkställs dock enligt fondens stadgar. Handeln med fondandelar samt Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finlands market making upphör då börshandel avslutas den 29.12.2008. Vi strävar efter att realisera fondens tillgångar och betala dem till andelsägarna senast den 9.1.2009. Handelsbanken Fondbolag Ab Styrelsen