Pressmeddelande

XACT lanserar första råvaru-ETF:en på Stockholmsbörsen

XACT noterade den 12 oktober en ny börshandlad fond som följer priset på 15 råvaror, bland annat olja, el, pappersmassa och guld.

Läs mer

- På senare år har intresset för både råvaror och börshandlade fonder ("ETF") ökat markant, det är därför naturligt för oss att nu erbjuda en råvaru-ETF, säger Henrik Norén, vd XACT Fonder, idag världens största leverantör av ETF:er med nordisk inriktning.

- Vår nya råvaru-ETF erbjuder investerare ett unikt tillfälle att till låg avgift placera i en produkt som kombinerar den traditionella fondens riskspridning med aktiens handelsmöjligheter, fortsätter Henrik Norén.

XACT Råvaror är den första börshandlade fonden som kombinerar global exponering med tydligt nordiskt fokus, bland annat är fonden den enda ETF:en med el och pappersmassa i råvarumixen.

- För den som exempelvis tror på en kall vinter kan XACT Råvaror vara en intressant placering. Elpriset stiger med kylan, något som också kommer att avspeglas i fondens utveckling, säger Henrik Norén.

Råvaror lockar idag allt fler investerare och har blivit en naturlig del av riskspridningen i allt fler portföljer.

- I en portfölj med medelhög risk och med en 10-årig placeringshorisont  rekommenderar vi idag upp till 20 % råvaror, säger Torbjörn Iwarson, råvaruchef vid Handelsbanken.

Råvaror har haft riktigt bra avkastning såväl om man ser till det senaste decenniet som till de senaste 40 åren. Råvaror ger även mycket god riskspridning till ett långsiktigt sparande och bidrar därför till ett tryggt sparande.

- Råvarorna som ingår i indexet är till stor del sådana som man själv kommer att konsumera i framtiden och en placering i ETF:en är ett enkelt sätt att spara till framtida konsumtion, säger Torbjörn Iwarson.

XACT Råvaror följer SHB Commodity Index Excess Return som från januari 2005 till september 2010 har stigit med 41,6%.

XACT Råvaror noteras på Nasdaq OMX Stockholm tisdagen den 12 oktober. ETF:er tillhör idag de snabbast växande finansiella produkterna och XACT Råvaror är den nionde nya ETF:en som XACT noterat hösten 2010.

ETF:en följer sammanlagt 15 råvaror (andel i procent inom parentes): Bensin (13%), Gasolja (diesel) (13%), Råolja(13%), Elektricitet (12%), Koppar (11%), Aluminium (9%), Guld (7%), Sojabönor (5%), Zink (4%), Vete (3%), Nötkreatur (3%), Silver (2%), Pappersmassa (2%), Griskött (2%) och Nickel (1%) som samtliga är av stor betydelse för de nordiska ekonomierna. Fonden har sitt säte i Luxemburg.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Norén, VD, XACT Fonder AB, tfn: 08-701 12 22

XACT är Nordens största utgivare av ETF:er och förvaltar idag 20 miljarder kronor fördelat på 20 ETF:er.

XACT Fonder bildades år 2000 av dåvarande OM Gruppen AB (nuvarande Nasdaq OMX), samma år som den första börshandlade fonden (ETF:en) lanserades i Europa. 2004 förvärvades bolaget av Handelsbanken och är sedan dess ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. XACT blev först i världen med att erbjuda ETF:er med hävstång när XACT Bull och XACT Bear lanserades 2005.  Den dagliga omsättningen i XACTs ETF:er är i snitt cirka 1 miljard kronor