Pressmeddelande

XACT Fonder AB överlåter förvaltningen till Handelsbanken Fonder AB

XACT Fonder ABs styrelse har beslutat att överlåta förvaltningen av samtliga fonder som idag förvaltas av fondbolaget till Handelsbanken Fonder AB.

Läs mer

XACT Fonder AB och Handelsbanken Fonder AB tillhör båda Handelsbankskoncernen. Handelsbanken Fonder ABs styrelse har beslutat att överta förvaltningen av nämnda fonder. Överlåtelsen kommer att genomföras så snart Finansinspektionen ger XACT Fonder AB tillåtelse härtill, dock tidigast den 1 januari 2012.

Förvaltningen av fonderna kommer att vara densamma och fondbestämmelserna kvarstår oförändrade förutom att förvaltande fondbolag ändras. I praktiken innebär överlåtelsen ingen förändring eftersom Handelsbanken Fonder AB på uppdrag av XACT Fonder AB redan sedan tidigare sköter den dagliga förvaltningen av fonderna. Fonderna behåller sina namn.