Pressmeddelande

Kallelser till andelsägare i SHB SICAV

XACT:s Luxemburg-registrerade ETF:er ges ut av SHB SICAV. SHB SICAV kallar till extra och ordinarie bolagsstämma den 10 april 2012 enligt bifogade kallelser.

Läs mer

Andelsägare har rätt (men ingen skyldighet) att delta vid stämmorna. Deltagande förutsätter dock att fullmakter ges in till bolaget senast kl 17.00 den 5 april 2012. Aktieägare som önskar delta på stämma ombeds därför kontakta XACT (telefon 08-701 40 00, emailxact@handelsbanken.se) för ytterligare information.

Kallelse till den extra bolagsstämman

Kallelse till den ordinarie bolagsstämman