TILLBAKA TILL ETF-UTBUD >

Exponering och innehav

XACT Bull 2 (ETF)

Innehav/Exponering: 2022-05-20

OMXS302F 199,9 %
Cash SEK 100 %