TILLBAKA TILL ETF-UTBUD >

Exponering och innehav

XACT Bull 2 (ETF)

Innehav/Exponering: 2023-06-09

OMXS303F 200,54 %
Cash SEK 100 %