TILLBAKA TILL ETF-UTBUD >

Exponering och innehav

XACT Bull 2 (ETF)

Innehav/Exponering: 2023-09-29

OMXS303J 199,63 %
Cash SEK 100 %