ETF Utbud

Med ETF:er som byggklossar kan du, enkelt och kostnadseffektivt, uppnå en effektiv portföljförvaltning. Med XACT ETF:er bygger du dina egna strategier - enkelt, smart och effektivt.

Om risk:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring utanför Sverige.

Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

SFDR (EU-förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn)

Sustainability Article 9 Fonden har hållbara investeringar som mål (artikel 9)

Sustainability Article 8 Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper (artikel 8)

Sustainability Article 6 Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut (artikel 6)

Sustainability Not Applicable Hållbarhetsrisker integreras ej på grund av fondens placeringsinriktning (artikel 6)

Sustainability Article 8

XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Nordiska stabila utdelande bolag

Utveckling tre månader 4,22%
Utveckling i år 8,96%

XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Nordiska stabila utdelande bolag

Utveckling tre månader 4,22%
Utveckling i år 8,96%
Sustainability Article 8

XACT Norden Högutdelande följer utvecklingen på nordiska stabila och utdelande bolag. Fonden speglar Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index som består av 45 bolag som uppvisat utdelning i kombination med historiskt låg volatilitet i aktien. Fonden lämnar kontant utdelning med målsättning att årligen dela ut 4,5% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. Utdelningen kan dock bli både lägre och högre. Utdelningstillfällen sker normalt i mars, maj, september och november. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Index: SHBNHDLVC
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,30%
Hävstång: -
NAV: 141,21 SEK
Fondförmögenhet: 7 590 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV > HÅLLBARHET >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Article 8

XACT Sverige (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Stockholmsbörsens 70 mest likvida aktier vilka möter hållbarhetskraven i index

Utveckling tre månader 1,03%
Utveckling i år 8,10%

XACT Sverige (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Stockholmsbörsens 70 mest likvida aktier vilka möter hållbarhetskraven i index

Utveckling tre månader 1,03%
Utveckling i år 8,10%
Sustainability Article 8

XACT Sverige är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet SIX Sweden ESG Selection Index GI så nära som möjligt. Indexet består av stora och medelstora svenska bolag vilka möter hållbarhetskraven i indexet. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort). Fonden lämnar normalt utdelning i juni varje år. Målsättningen är att årligen dela ut 4% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. Utdelningen kan dock bli både lägre och högre. Grunden för utdelning är utdelningarna i underliggande bolag. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn). SFDR innebär en standardisering av fondernas hållbarhetsredovisning, vilket i vår mening har minskat behovet av andra hållbarhetsmärkningar. Handelsbanken Fonder valde därför att inte förnya fondens Svanenlicens i samband med att Svanen uppdaterade sin märkning per 31 mars 2023.

Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,15%
Hävstång: -
NAV: 648,4 SEK
Fondförmögenhet: 2 869 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV > HÅLLBARHET >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Article 8

XACT Norden (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Nordens 50 största och mest likvida bolag vilka möter hållbarhetskraven i index

Utveckling tre månader 3,91%
Utveckling i år 16,00%

XACT Norden (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Nordens 50 största och mest likvida bolag vilka möter hållbarhetskraven i index

Utveckling tre månader 3,91%
Utveckling i år 16,00%
Sustainability Article 8

XACT Norden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened Nordic 50 Index så nära som möjligt. Indexet består av de omkring 50 mest omsatta aktierna på de nordiska börserna vilka möter hållbarhetskraven i indexet. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort). Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,15%
Hävstång: -
NAV: 24,5 EUR
Fondförmögenhet: 2 358 MEUR
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV > HÅLLBARHET >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Article 8

XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Svensk småbolagsexponering

Utveckling tre månader 10,65%
Utveckling i år 11,48%

XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Svensk småbolagsexponering

Utveckling tre månader 10,65%
Utveckling i år 11,48%
Sustainability Article 8

XACT Svenska Småbolag är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened Sweden Small Cap Tradable Index så nära som möjligt. Indexet syftar till att återspegla de omkring 100 mest likvida aktierna på den svenska småbolagsmarknaden exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Index: SESGSSTN
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,30%
Hävstång: -
NAV: 276,01 SEK
Fondförmögenhet: 2 373 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV > HÅLLBARHET >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Article 8

XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Stockholmsbörsens 30 största och mest likvida aktier exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav

Utveckling tre månader 4,69%
Utveckling i år 11,47%

XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Stockholmsbörsens 30 största och mest likvida aktier exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav

Utveckling tre månader 4,69%
Utveckling i år 11,47%
Sustainability Article 8

Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet OMX Stockholm 30 ESG Responsible Index™ (OMXS30ESG) så nära som möjligt. Indexet syftar till att återspegla de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm men innehåller hållbarhetskrav vilka innebär att bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer utesluts ur index. Genom fonden tar du del av Stockholmsbörsens utveckling utan att välja enstaka aktier. Fondens låga förvaltningsavgift gör att den lämpar sig såväl för kort- som långsiktiga investerare som vill ha exponering mot svenska storbolag. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Index: OMXS30ESG
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,10%
Hävstång: -
NAV: 367,41 SEK
Fondförmögenhet: 9 552 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV > HÅLLBARHET >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Article 8

XACT OMXC25 ESG (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Danmarks 25 mest omsatta aktier exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav

Utveckling tre månader 1,88%
Utveckling i år 6,19%

XACT OMXC25 ESG (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Danmarks 25 mest omsatta aktier exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav

Utveckling tre månader 1,88%
Utveckling i år 6,19%
Sustainability Article 8

XACT OMXC25 ESG är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Net Index så nära som möjligt. OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Net Index är ett marknadsvärdesviktat index bestående av de 25 mest omsatta aktierna på Copenhagen Stock Exchange vilka möter index hållbarhetskrav. Fonden är den första börshandlade indexfonden som prissätts och handlas i realtid på Nasdaq Copenhagen. Tack vare sin regelbaserade konstruktion och transparens har fonden väsentligt lägre förvaltningsavgift samt transaktionskostnader än traditionella danska investeringsföreningar. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn). Fonden är registrerad för 2021 såsom aktiebaserad på listan över fonder (”investeringsselskaber”) hos danska Skatteförvaltningen. https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244641

Index: OMXC25ESGNI
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,20%
Hävstång: -
NAV: 200,67 DKK
Fondförmögenhet: 5 267 MDKK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV > HÅLLBARHET >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Article 6

XACT Obligation (UCITS ETF)

Räntemarknad

Svenska benchmark-obligationer

Utveckling tre månader 2,73%
Utveckling i år 1,63%

XACT Obligation (UCITS ETF)

Räntemarknad

Svenska benchmark-obligationer

Utveckling tre månader 2,73%
Utveckling i år 1,63%
Sustainability Article 6

XACT Obligation är en börshandlad indexfond som följer utvecklingen av marknaden för svenska statsobligationer, säkerställda bostadsobligationer och kommunobligationer, samtliga med så kallad Benchmark-status. Fonden följer Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index som används som jämförelseindex av en stor del av marknadens aktörer. Fonden kan passa den som söker en bred obligationsexponering. Fonden redovisas som artikel 6 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Index: SHBSABTI
Tillgångsslag: Räntefond
Förvaltningsavgift: 0,10%
Hävstång: -
NAV: 102,31 SEK
Fondförmögenhet: 6 056 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Not Applicable

XACT Bull (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 150% daglig hävstång

Utveckling tre månader 5,66%
Utveckling i år 14,51%

XACT Bull (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 150% daglig hävstång

Utveckling tre månader 5,66%
Utveckling i år 14,51%
Sustainability Not Applicable

XACT Bull är en börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 150 procent av den dagliga positiva förändringen i OMXS30GI™-index. XACT Bull kan passa den som har en stark tro om positiv utveckling på börsen. Fonden redovisas som artikel 6 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Index: OMXS30GI
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,60%
Hävstång: 1,5
NAV: 827,18 SEK
Fondförmögenhet: 537 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Not Applicable

XACT Bull 2 (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 200% daglig hävstång

Utveckling tre månader 5,80%
Utveckling i år 17,15%

XACT Bull 2 (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 200% daglig hävstång

Utveckling tre månader 5,80%
Utveckling i år 17,15%
Sustainability Not Applicable

XACT Bull 2 är en börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 200 procent av den dagliga positiva förändringen i OMXS30GI™-index. XACT Bull 2 kan passa den som har en stark tro om positiv utveckling på börsen. Fonden redovisas som artikel 6 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Index: OMXS30GI
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,60%
Hävstång: 2,0
NAV: 1840,63 SEK
Fondförmögenhet: 1 104 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Not Applicable

XACT Bear (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 150% negativ daglig hävstång

Utveckling tre månader -4,30%
Utveckling i år -11,28%

XACT Bear (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 150% negativ daglig hävstång

Utveckling tre månader -4,30%
Utveckling i år -11,28%
Sustainability Not Applicable

XACT Bear är en börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 150 procent av den dagliga motsatta förändringen i OMXS30™-index. XACT Bear kan passa den som har en stark tro på en fallande börs. Fonden redovisas som artikel 6 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Index: OMXS30GI
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,60%
Hävstång: -1,5
NAV: 16,39 SEK
Fondförmögenhet: 193 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Not Applicable

XACT Bear 2 (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 200% negativ daglig hävstång

Utveckling tre månader -5,72%
Utveckling i år -14,74%

XACT Bear 2 (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 200% negativ daglig hävstång

Utveckling tre månader -5,72%
Utveckling i år -14,74%
Sustainability Not Applicable

XACT Bear 2 är en börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 200 procent av den dagliga motsatta förändringen i OMXS30GI™-index. XACT Bear 2 kan passa den som har en stark tro på en fallande börs. Fonden redovisas som artikel 6 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Index: OMXS30GI
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,60%
Hävstång: -2,0
NAV: 8,07 SEK
Fondförmögenhet: 326 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos: