ETF Utbud

Med ETF:er som byggklossar kan du, enkelt och kostnadseffektivt, uppnå en effektiv portföljförvaltning. Med XACT ETF:er bygger du dina egna strategier - enkelt, smart och effektivt.

Riskinformation:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr samt fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond.

När du vill växla upp din investering

XACT Bull och XACT Bear är ETF:er med hävstång. Hävstångsfonder uppför sig annorlunda mot fonder utan hävstång och det är därför viktigt att du, innan en investering, känner till hur fonderna fungerar. Under "Om ETF:er" hittar du information om XACT ETF:er med hävstång.

Hävstångsfonder är endast lämpliga som investering om du:

  • förstår egenskaperna hos hävstångsprodukter

  • förstår effekterna av daglig ombalansering; och

  • arbetar aktivt med och kontinuerligt ser över din placeringsportfölj, då hävstången gör att värdet ändras snabbare än i motsvarande placeringar utan hävstång.

//images.ctfassets.net/xygylbh89id0/4uqrr206lBI5qDDlBqAM6n/a522c63c665175553a7eea9e4089d60c/shutterstock_1424708993__1_.jpg.png

XACT Bull (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 150% daglig hävstång

Utveckling tre månader 5,48%
Utveckling i år 9,95%
Open Modal

XACT Bull (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 150% daglig hävstång

Utveckling tre månader 5,48%
Utveckling i år 9,95%

XACT Bull är en börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 150 procent av den dagliga positiva förändringen i OMXS30GI™-index. XACT Bull kan passa den som har en stark tro om positiv utveckling på börsen.

Index: OMXS30GI
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,60%
Hävstång: 1,5
NAV: 548,96
Fondförmögenhet: 329 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:

XACT Bull 2 (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 200% daglig hävstång

Utveckling tre månader 7,11%
Utveckling i år 13,27%
Open Modal

XACT Bull 2 (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 200% daglig hävstång

Utveckling tre månader 7,11%
Utveckling i år 13,27%

XACT Bull 2 är en börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 200 procent av den dagliga positiva förändringen i OMXS30GI™-index. XACT Bull 2 kan passa den som har en stark tro om positiv utveckling på börsen.

Index: OMXS30GI
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,60%
Hävstång: 2,0
NAV: 1130,04
Fondförmögenhet: 791 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:

XACT Bear (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 150% negativ daglig hävstång

Utveckling tre månader -6,59%
Utveckling i år -9,77%
Open Modal

XACT Bear (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 150% negativ daglig hävstång

Utveckling tre månader -6,59%
Utveckling i år -9,77%

XACT Bear är en börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 150 procent av den dagliga motsatta förändringen i OMXS30™-index. XACT Bear kan passa den som har en stark tro på en fallande börs.

Index: OMXS30GI
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,60%
Hävstång: -1,5
NAV: 29,54
Fondförmögenhet: 324 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:

XACT Bear 2 (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 200% negativ daglig hävstång

Utveckling tre månader -8,39%
Utveckling i år -13,08%
Open Modal

XACT Bear 2 (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 200% negativ daglig hävstång

Utveckling tre månader -8,39%
Utveckling i år -13,08%

XACT Bear 2 är en börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 200 procent av den dagliga motsatta förändringen i OMXS30GI™-index. XACT Bear 2 kan passa den som har en stark tro på en fallande börs.

Index: OMXS30GI
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,60%
Hävstång: -2,0
NAV: 18,69
Fondförmögenhet: 803 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:

XACT OBX Bull (UCITS ETF)

Hävstång

OBX®-index med 200% daglig hävstång

Utveckling tre månader 13,43%
Utveckling i år 7,97%
Open Modal

XACT OBX Bull (UCITS ETF)

Hävstång

OBX®-index med 200% daglig hävstång

Utveckling tre månader 13,43%
Utveckling i år 7,97%

XACT OBX Bull (UCITS ETF) är en börshandlad Norgefond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 200 procent av den dagliga positiva förändringen i OBX®-index. Detta innebär att när OBX-index stiger med 1 procent en börsdag, stiger XACT OBX Bull (UCITS ETF) med cirka 2 procent. Fonden kan passa den som har en stark tro om positiv utveckling på börsen.

Index: OBX
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,80%
Hävstång: 2,0
NAV: 206,98
Fondförmögenhet: 269 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:

XACT OBX Bear (UCITS ETF)

Hävstång

OBX®-index med 200% daglig negativ hävstång

Utveckling tre månader -14,26%
Utveckling i år -8,62%
Open Modal

XACT OBX Bear (UCITS ETF)

Hävstång

OBX®-index med 200% daglig negativ hävstång

Utveckling tre månader -14,26%
Utveckling i år -8,62%

XACT OBX Bear (UCITS ETF) är en börshandlad Norgefond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 200 procent av den dagliga motsatta förändringen i OBX®-index. Detta innebär att när OBX-index faller med 1 procent en börsdag, stiger XACT OBX Bear med cirka 2 procent. XACT OBX Bear (UCITS ETF) kan passa den som har en stark tro om fallande börs.

Index: OBX
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,80%
Hävstång: -2,0
NAV: 18,26
Fondförmögenhet: 360 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos: