Nyheter

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden november 2019

Den nordiska ETF-marknaden november 2019

Läs mer

Under november uppgick ETF-handeln till ca 6,6 Mdr SEK (8,2 Mdr SEK i oktober) varav ca 6,0 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 95%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i november svarade ETF-handeln för ca 1,7%.

Läs hela rapporten här.  

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT OBX och XACT C25

Stängd primärmarknad: XACT OBX och XACT C25

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT OBX och XACT C25 den 20:e december på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT Norden

Stängd primärmarknad: XACT Norden

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT Norden den 18:e december på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT Svenska Småbolag och XACT Sverige

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT Svenska Småbolag och XACT Sverige den 29:e november på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Nyhet

New PCF format

From the 11th of November the PCF format will be changed from .txt format to .csv. The date in the file name will be changed from NAV-date + 1 Business date to NAV-date, also the fund name format will be changed in accordance with below table.

From the 11th of November the old format will not be available. The final .txt files are distributed on the 8th of November.

We will not be able to provide both the old and new format at the same time.

Today New format
xactbear20191007.txt XACT BEAR_20191004.csv
XACT2bear20191007.txt XACT BEAR 2_20191004.csv
xactbull20191007.txt XACT BULL_20191004.csv
XACT2bull20191007.txt XACT BULL 2_20191004.csv
xacthdiv20191007.txt XACT HDIV_20191004.csv
xactnordic20191007.txt XACT NORDIC_20191004.csv
xactobligation20191007.txt XACT OBLIGATION_20191004.csv
xactobx20191007.txt XACT OBX_20191004.csv
xactderivatbear(obx)20191007.txt XACT OBX BEAR_20191004.csv
xactderivatbull(obx)20191007.txt XACT OBX BULL_20191004.csv
xactomxs3020191007.txt XACT OMX_20191004.csv
xactomxc2520191007.txt XACT OMXC25_20191004.csv
xactsverige20191007.txt XACT SVERIGE_20191004.csv
xactsvsmabolag20191007.txt XACT SVSMABOLAG_20191004.csv

New information will be added in the new format.

 • Cash actual per block = today´s cash per block excluding next day´s corporate actions
 • Cash actual per share = today´s cash per share excluding next day´s corporate actions

The new information are used to calculate settlement amount for creation/redemptions with T+2 settlement cycle.

 • Cash per block = today´s cash per block including next day´s corporate actions 
 • Cash per block = today´s cash per share including next day´s corporate actions  

The new information are used to calculate the fund value beginning of the day after NAV date. (including dividends)

 • Cash actual ex.div. per block = today´s cash per block excluding today´s and tomorrow’s corporate actions 
 • Cash actual ex.div. per share = today´s cash per share excluding today´s and tomorrow’s corporate actions

The new information are used to calculate settlement amount for creation/redemptions with T+0 or T+1 settlement cycles. 

 • FX rate = base currency to local currency 
 • IsFuture = stated TRUE if the security is a future 
 • IsTradable = stated FALSE if the security is a right. 
 • Country = the settlement country for that security. 

Index price will be removed from the file in the new format.

Läs in fler nyheter

Börsen idag

OMXS30GI -0,12%
OBX +0,04%
Energi +0,67%
Verkstad +0,34%

Valutakurser

USD/SEK (9,52) +0,01%
EUR/SEK (10,55) -0,06%
 • i Källa: Millistream
 • Uppdaterad Uppdaterad 16:25, 2020-01-20
XACT OMXC25 +0,29%
XACT SMAC +0,21%
XACT BEAR 2 +0,21%
XACT BEAR +0,16%
OBXEXDBEAR +0,05%
 • i Källa: Handelsbanken
 • Uppdaterad Uppdaterad 16:38, 2020-01-20
XACT BULL 2 -0,23%
XACT BULL -0,17%
XACT OMXS30 -0,16%
OBXEXACT -0,10%
OBXEXDBULL -0,05%
 • Information Källa: Handelsbanken
 • Uppdaterad Uppdaterad 16:38, 2020-01-20

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.